WORLD7

SME720 x 100tqm720

Kbank ปรด ดาวฉายกกร. ยังคงคาดการณ์ GDP ส่งออกปีนี้ แต่จับตาใกล้ชิดหวั่นโดนผลกระทบเงินบาทแข็งค่า

      นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ระบุว่า ที่ประชุม กกร. เห็นว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2561 มีสัญญาณบวกมากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากมาตรการปรับลดภาษี ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจของประเทศหลักต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม

      อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ที่อาจจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งความผันผวนของทิศทางค่าเงินดอลลาร์ฯ ด้วย

      สำหรับ เศรษฐกิจไทยในปี 2561 กกร. ประเมินว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ไทยในนี้จะอยู่ในกรอบ 3.8-4.5% ขณะที่คาดว่าการส่งออกจะขยายตัว 3.5-6.0% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.1-1.6% โดย กกร. เห็นว่ายังมีแรงส่งของการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ขณะที่การจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 (งบกลางปี) ของภาครัฐอีก 1.5 แสนล้านบาท น่าจะมีส่วนหนุนเศรษฐกิจได้เช่นกัน

      นายปรีดี กล่าวว่า ส่วนการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเร็วในระยะเวลาเพียง 1 เดือนที่ผ่านมา ได้สร้างความกังวลใจต่อประเด็นความสามารถทางการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย ดังนั้นแม้ขณะนี้ กกร. จะยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจและการส่งออกในปี 2561 ไว้ตามเดิม แต่จะติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินผลกระทบต่อแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงต่อไปอย่างใกล้ชิด

    อินโฟเควสท์ 

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!