WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

PTTเทวนทร Copyเอกชนไทย-สหราชอาณาจักรถกขยายการค้าการลงทุน

     รัฐบาลไทย-สหราชอาณาจักรหนุนภาคธุรกิจ 2 ประเทศ เปิดเจรจาลดอุปสรรคการค้า ผลักดันมูลค่าลงทุน  เสนอนายกฯไฟเขียวปรับกฎระเบียบเอื้อธุรกิจ

     สมาชิกสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council) ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายไทย 13 องค์กร นำโดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาชิกฝ่ายไทย และ ฝ่ายสหราชอาณาจักร 11 องค์กร นำโดยนายไบรอัน เดวิดสัน (Mr. Brian Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือแนวทางในการขยายความร่วมมือของภาคเอกชนในการเพิ่มการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ

            นายเทวินทร์ เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในการจัดตั้งสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

            สมาชิกทั้งสองฝ่ายจะนำผลสรุปจากการประชุมเสนอต่อรัฐบาลในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อให้การค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น

นายเทวินทร์ กล่าวว่า สมาชิกฝ่ายไทยได้เสนอประเด็นไปยังผู้แทนรัฐบาลสหราชอาณาจักร ในประเด็น

1.      การจัดเก็บภาษี (VAT และ Corporate Tax) โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาสิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าไปตั้งสำนักงานตัวแทน

2.      แรงงาน

-       การขอใบอนุญาตทำงานให้กับผู้ที่มีชำนาญเฉพาะทาง อาทิ พ่อครัว แม่ครัว ในการเข้าไปทำงานในสหราชอาณาจักร

-       การขอใบอนุญาตให้นักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สหราชอาณาจักรสามารถฝึกงานได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือสำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถไปฝึกงานระยะสั้นได้

3.      ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และวัสดุ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสนใจเป็นพิเศษที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร

4.      เสนอแนะในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุ โดยฝ่ายไทยมีศักยภาพในด้านการให้บริการและความพร้อมด้านบุคคลากร อีกทั้งอาจเกิดธุรกิจต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจประกันภัย การผลิตวัสดุเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยฝ่ายสหราชอาณาจักร จะสามารถร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแพทย์ เวชภัณฑ์ เป็นต้น

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สมาชิกฝ่ายสหราชอาณาจักร ได้ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาในประเด็นดังนี้

1.      การกำหนดมาตรฐานด้านการกำหนดพิกัดภาษีให้ชัดเจน เพื่อลดเวลาในการเจรจาข้อโต้แย้ง ทำให้เพิ่มปริมาณการค้าได้

2.      การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานให้เป็นระดับสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ

3.      การอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสามารถพำนักในประเทศไทยได้นานขึ้นและได้รับความสะดวกในการต่ออายุวีซ่า

4.      การอนุญาตให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลสามารถหาทุนได้

ในโอกาสเดียวกันภาคเอกชนได้ใช้โอกาสนี้ในการเปิดการเจรจาธุรกิจระหว่างสมาชิกด้วยกัน อาทิ บริษัท ปตท. กับ บริษัท Rolls Royce เป็นต้น

นายมาร์ค กานิเยร์ (Mr. Mark Garnier) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร เห็นว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

ภายหลังจากการประชุม ดร. สุวิทย์ และนายมาร์ค นำคณะสมาชิกสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักรเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ประเด็นที่เป็นข้อจำกัด รวมถึงข้อเสนอแนะที่ทำให้การค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น

Thai-UK Business Leaders to expand trade and investment

Business leaders supported by Thai and UK governments first met to discuss how to increase trade and investment between two countries

On 3rd October 2016, members of Thai-UK Business Leadership Council - 13 Thai companies led by President and CEO of PTT, Mr. Tevin Vonvanich and 11 UK companies led by the British Ambassador to Thailand, His Excellency Brian Davison – have met to jointly discuss framework of collaboration in public sector to increase trade and investment between two countries.

The meeting is supported by the government to try to increase the value of trade and investment. On 12th July 2016, there was a joint statement in establishment of Thai-UK Business leadership council in London, United Kingdom”, said Mr. Tevin.

Both Thai and British business leaders will report key takeaways from the meeting to the government of both parties for consideration in amending or reducing any regulations or barriers for ease of doing business to foster trade and investment.

Mr. Tevin said “Thai business leaders have come up with the following proposition to be proposed to British government”:

1.      VAT and Corporate Tax: for the UK government to consider special VAT and Corporate Tax for trade and investment to give incentive for establishing representative office within UK.

2.      Workforce development

a.      Work permit application for skilled employees or specialists such as chefs to work in the UK

b.     Permit for Thai students finishing their degrees from schools within UK to be able to continue an internship or training for a specified time period, or for Thai students studying in Thailand to pursue short-term internship

3.      Collaboration in technology and innovation: energy, petrochemical and advanced materials are the areas of cooperation that can be leveraged with industrial sector in UK

4.      Business cooperation for aging population through the capability of Thai business to provide related services and personnel. This can potentially generate further business opportunity in food and insurance industry as well as in specialized products for elderly. British company can collaborate to provide support in terms of technology or technology transfer in scope of medical treatments.

Dr. Suvit Mesincee, Deputer Minister of Commerce also acknowledge business requirements from UK business leaders as follow:

1.      To specify standard for defining tax rate to reduce negotiation time and increase trade and investment

2.      To verify that the certification standard is internationally accepted to increase efficiency and reduce expenses in doing business

3.      To permit specialists to reside in Thailand for a longer period of time and allow for ease of visa renewal process

4.      To permit private sector to invest in government’s owned business to increase funding for the government

Private sector has also take this opportunity to discuss about potential business collaboration such as that between PTT and Rolls Royce

     His Excellency Mark Ganier, Deputy Minister of International Trade and special envoy from Prime Minister of the UK agreed that the meeting is a great starting point for the collaboration among business leaders. The council will receive support from both governments to foster trade and investment, an enabler for economic growth for both countries.

After the meeting, Dr. Suvit Mesincee and His Excellency Mark Garnier brought business leaders under Thai-UK Business Leadership Council to courtesy visit Prime Minister of Thailand, General Prayut Chano-cha, to report the progress and key takeaways from the meeting as well as to discuss on the next step forward to increase the value of trade and investment between two countries. 

 

BSP

 

adsoptimal100

paidtoclick copy

 

  

 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!