WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

BCอสระ วองกศลกจกกร.ย้ำเงินดัน GDP โต ชี้ไทยมีโอกาสขยับความสามารถการแข่งขัน

       แนวหน้า : นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการประชุม กกร. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ประจำเดือนต.ค. 2559 ว่า ที่ประชุม กกร.ได้พิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 โดยได้ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) เป็น 3.3-3.5% จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ 3.0-3.5% ขณะที่การส่งออกยังคงกรอบเดิมที่คาดว่าจะเป็น -2%-0% พร้อมกันนี้ยังได้มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจในปี 2560 ที่จะเติบโตกว่าในปีนี้ โดยคาดว่า GDP จะโตอยู่ที่ 3.5-4% ขณะที่ส่งออกคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 0-2%

    นอกจากนี้ กกร.ยังได้หารือถึงการเดินทางไปเยือนเมียนมาของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 20-23 ต.ค. โดยจะมีการเข้าพบ นางอองซาน ซู จี ที่ปรึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อหารือประเด็นเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งทางด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมประเด็นเพื่อนำไปสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่นายกฯ เป็นประธานที่คาดว่าจะมีขึ้น ในช่วง 1-2 เดือนนี้ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอ.กลุ่มจังหวัด นโยบายคนเข้าเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาคลัสเตอร์ยานยนต์ เพื่อความยั่งยืน แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยเพื่อสนับสนุนให้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Content) มากขึ้น เป็นต้น

    สำหรับ ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF (The Global Competitveness Report 2016-2017) เมื่อพิจารณาลงรายละเอียดความสามารถของเอกชนไทยยังมีโอกาสพัฒนาให้สูงขึ้น จึงมอบหมายให้คณะทำงานด้านความสามารถทางการแข่งขันศึกษาจุดอ่อนของเอกชนนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ตรงจุด และอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐก็จะได้มีการนำเสนอเพื่อแก้ไขต่อไป และหากการแก้ไขกฎหมายของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จำนวน 1,000 กว่าฉบับเสร็จเรียบร้อยภายใน 1 ปี คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยปรับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 20 กว่าๆ แน่นอน

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!