WORLD7

SME720 x 100tqm720

Display # 
Title Author Hits
BOI ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง 'การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model' Written by admin 5190
BOI เผยคำขอส่งเสริม 9 เดือน 2.23 แสนล้าน Written by admin 10565
BOI บอร์ดบีโอไอไฟเขียวลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท กิจการอีวี-ผลิตไฟฟ้า-น้ำตาล  Written by admin 10197
BOI อัดมาตรการชุดใหญ่กระตุ้นลงทุน ฟื้นอีวี ชูไทยฐานผลิตในภูมิภาค Written by admin 10561
BOI ย้ำไทยเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมใหม่ Written by admin 3298
BOI ถอดโมเดลฝ่าวิกฤตโควิด-19 ถอดโมเดลฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจากบีโอไอ Written by admin 12549
BOI ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ นำระบบดิจิทัลมาใช้-เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนักลงทุน Written by admin 2735
BOI ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ นำระบบดิจิทัลมาใช้-เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนักลงทุน Written by admin 2753
BOI จัดทัพนักธุรกิจรายใหญ่พบนายก เร่งเครื่องลงทุนในอีอีซี Written by admin 7428
BOI รุกชวนผู้ประกอบการช่วยพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ Written by admin 3375

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!