WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa2BOI

BOI เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

      บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ครอบคลุมทั้งการผลิต และการบริการ โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ

 1) เป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ไม่ว่าจะเคยได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องเป็นประเภทกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2) ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือ 500,000 บาท สำหรับ SMEs (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

3) ต้องเสนอแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เช่น

    - การนำซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศอื่นๆ เข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรของกิจการ

    - การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Machine Learning

    - การนำ Big Data มาใช้ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

    - นำซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการเข้าสู่ระบบ National e-Payment

     ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของเงินที่ใช้ปรับปรุงเป็นเวลา 3 ปี โดยสามารถยื่นคำขอส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565

   📌ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง📌

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!