WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa2DBD BOI DGA

'บีโอไอ-กรมพัฒน์-สพร.'จับมือเชื่อมโยงข้อมูลออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ

     3 ประสาน 'บีโอไอ -กรมพัฒน์ -สพร.' จับมือ เชื่อมโยงข้อมูลออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ

         บีโอไอ เร่งสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อเอื้อต่อการลงทุน จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เชื่อมโยงข้อมูลนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยอำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในไทย

    นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอได้จับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อพัฒนาการให้บริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมที่นักลงทุนต้องยื่นเอกสารขอให้บีโอไอทำหนังสือรับรองขอบข่ายธุรกิจ แล้วนำไปยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อออกหนังสือรับรองฯ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

     ทั้งนี้ บีโอไอจะรับคำขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมจัดส่งข้อมูลการเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สพร. จะสนับสนุนการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อรองรับกระบวนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

   “บีโอไอมีความมุ่งมั่นที่จะปรับลดขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งการร่วมมือระหว่างกันของทั้ง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ จะทำให้การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ถือเป็นอีกแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย”เลขาธิการบีโอไอ กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!