WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaaBTMU

บีโอไอ จับมือแบงก์กรุงศรี-โตเกียวแบงก์ สนับสนุนลงทุนไทย-ญี่ปุ่น ย้ำสัมพันธ์ 2 ประเทศ

    บีโอไอ จับมือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ หรือ BTMU จากประเทศญี่ปุ่น ย้ำสัมพันธ์ภาครัฐ-เอกชน สนับสนุนการลงทุนของ 2 ประเทศ ชูความพร้อมเดินหน้าประเทศไทย 4.0 และอีอีซี

       นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งโตเกียว- มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) หรือ BTMU  จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

       เนื้อหาสำคัญของเอ็มโอยู ครอบคลุมความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย และสนับสนุนนักลงทุนไทยในการออกไปทำธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมสัมมนา กิจกรรมชักจูงการลงทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจ  ซึ่งภายในงานเอ็มโอยูครั้งนี้ ทั้ง 2 ธนาคารยังได้จัดกิจกรรมพบปะระหว่างลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น นักลงทุนจากกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และนักลงทุนไทยรวมจำนวนกว่า 200 บริษัท ทำให้เกิดการจับคู่ธุรกิจมากกว่า 400 คู่  อาทิ กลุ่มกิจการอสังหาริมทรัพย์ กิจการเวชภัณฑ์ และกิจการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น  

      “การลงนามในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจาก 2 ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้แก่นักลงทุนไทยและญี่ปุ่นทั้งรายใหม่และนักลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้วในประเทศไทยให้มีข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินธุรกิจ”นางสาวดวงใจ กล่าว

      นางสาวดวงใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยและญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนที่แน่นแฟ้นกันมายาวนาน โดย ที่ผ่านมาบีโอไอได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ สถาบันการเงิน  องค์กรภาครัฐ และหอการค้า เป็นต้น ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย จนส่งผลให้การลงทุนจากญี่ปุ่นครองอันดับ 1 มาโดยตลอด

      อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอยู่ระหว่างการผลักดันและสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเดินหน้าตามนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) มาตรการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ซึ่งล้วนเป็นการสร้างความพร้อมของไทย  ในการเป็นฐานการผลิตและการส่งออกสู่ตลาดอาเซียน นโยบายดังกล่าวจะสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งบริษัทญี่ปุ่นมีศักยภาพและเชี่ยวชาญอยู่แล้ว 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!