WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

EECคณศ แสงสพรรณชี้ผังเมือง EEC สรุปกลางปี'61 หลังมี 'ม.44' มาช่วยสางปม

      นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (อีอีซี), สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.)ชี้แจงการอาศัยอำนาจคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใน อีอีซีในส่วนของการจัดวางผังเมือง และพัฒนาเมืองว่า การออก ม.44 ที่ผ่านมา ก็เพื่อเร่งรัดขั้นตอนต่างๆ ให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วเป็นรูปธรรมมากขึ้น

      อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการผ่อนปรนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด หรือโครงการอื่นๆ ขอย้ำว่าขั้นตอนเรื่องสิ่งแวดล้อมยังคงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

     "หากดำเนินการตามขั้นตอนปกติจะใช้เวลานาน การประกาศใช้มาตรา 44 จึงเข้ามาช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการ และผังเมือง กับ สกรศ. ให้ กว้างขวาง กระชับและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้การกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในอีอีซี มีแผนผังที่ชัดเจนภายในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 จากเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้แผนผังนี้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในอีอีซีได้เลย หลังจากนั้นจะนำแผนผังดังกล่าวไปจัดทำเป็นกฎหมายผังเมืองใหม่ คาดจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี"นายคณิศ กล่าว

กฎหมายอีอีซีไม่ชัดเจนฉุดยอดขอรง.4 ร่วง 9%

     ไทยโพสต์ : พระราม 6 * คณะกรรม การอีอีซีรับ เอกชนชะลอลงทุน เพราะรอความชัดเจนกฎหมาย ด้าน กรอ.เผย 10 เดือน ยอดขอ รง.4 ในพื้นที่ภาคตะวันออกวูบ 9%

     นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ครศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้ขยายระยะเวลา การเชิญชวนนักลงทุนเทคโน โลยีขั้นสูงจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งตั้งเป้าไว้ 30 ราย ออกไปจากสิ้นปี 2560 เป็นเดือน มี.ค.2561 เนื่องจากสำนักงานอีอีซีเริ่มก่อตั้งช่วงเดือน มี.ค.2560 ดังนั้นอยากขอเวลาทำงาน 1 ปี เพื่อให้การชักชวนการลงทุนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

       "ยอมรับว่า การทำงานของสำนักงานอีอีซีค่อนข้างมีข้อจำกัด คือ นักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนแล้วทั้งหมดเป็นนักลงทุนที่มีการลงทุนในไทยอยู่ก่อนแล้ว และต่างรอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อีอีซี ประกาศใช้ ดังนั้น เราจึงหวังว่ากฎหมายจะผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในปีนี้ เพื่อให้การลงทุนในอีอีซีขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล" นายคณิศกล่าว

       นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายกิจการในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)ในช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค.60 มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 495 โรงงาน ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันในปี 59 ที่มีอยู่ 544 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 52,500 ล้านบาท ลดลง 50% จากช่วง เดียวกันของปี 59 ที่อยู่ที่ 105,000 ล้านบาท และการจ้างงานทั้งหมด 8,060 คน ลดลง 49.96% จากช่วงเดียวกันของปี 59 ที่อยู่ที่ 16,000 คน.

ลงทุน EEC สะดุดชี้กม.ไทยล่าช้า-ต่างชาติรอชัดเจน

     แนวหน้า : นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เปิดเผย ความคืบหน้าการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี 3 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ว่า ได้ขยายระยะเวลาการเชิญชวนนักลงทุนประเภทใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ จากเดิมตั้งเป้าหมายระยะแรก 30 ราย ภายในสิ้นปี 2560 ขยายเป็นเดือนมีนาคม 2561 เนื่องจากสำนักงาน อีอีซี เริ่มก่อตั้งช่วงเดือนมีนาคม 2560 ดังนั้น อยากขอเวลาทำงาน 1 ปี เพื่อให้การชักชวนการลงทุนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

       โดยนักลงทุนต่างชาติที่เป็นกลุ่ม เป้าหมาย ทาง อีอีซี จะเน้นกลุ่มที่มี เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ เน้นผลประโยชน์กับประเทศ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกฝนบุคลากร มากกว่าเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ามา

      "ยอมรับว่า การทำงานของสำนักงาน อีอีซีค่อนข้างมีข้อจำกัด คือ นักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนแล้วทั้งหมดเป็นนักลงทุนที่มีการลงทุนในไทยอยู่ก่อนแล้ว อาทิ โตโยต้า ยื่นลงทุนในเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด กว่า 20,000 ล้านบาท และตอนนี้มีบริษัทหลายรายแสดงความสนใจลงทุนเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี อาทิ นิสสัน ฮอนด้า ส่วนรายใหญ่ๆ ในอุตสาหกรรมอื่น อาทิ อุตสาหกรรมอากาศยาน คือ แอร์บัส อุตสาหกรรมดิจิทัล คือ ลาซาด้า ต่างรอให้กฎหมาย คือ ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) อีอีซี ประกาศใช้ก่อน ผมจึงหวังว่ากฎหมายจะผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ(สนช.)ภายในปีนี้ เพื่อให้การลงทุนในอีอีซีขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล" นายคณิศกล่าว

       ด้านนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)ดูแลด้านการลงทุน กล่าวว่า ในส่วนของเอกชนเองขณะนี้ได้มีการรวมตัวบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ ของไทยประมาณ 30-40 บริษัท ติดต่อขอร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติที่มีเทคโนโลยีสูงให้เข้ามาลงทุนในไทย โดยสอท.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานพาเอกชนไทย ไปหารือกับบริษัทต่างชาติโดยตรง ขณะนี้อยู่ระหว่างวางโปรแกรมและบางส่วนได้ เดินทางไปหารือแล้ว โดยประเทศเป้าหมาย อาทิ เยอรมนี เม็กซิโก ฝรั่งเศส ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน

       นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4)และขยายกิจการในพื้นที่โครงการอีอีซี ในช่วงเดือนมกราคมตุลาคม 2560 ว่า มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 495 โรงงาน ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันในปี 2559 ที่มีอยู่ 544 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 5.25 หมื่นล้านบาท ลดลง 50% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่อยู่ที่ 1.05 แสนล้านบาท และการจ้างงานทั้งหมด 8.06 พันคน ลดลง 49.96% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่อยู่ที่ 1.6 หมื่นคน

       ทั้งนี้ ในพื้นที่อีอีซี จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่มีการขอใบอนุญาตประกอ

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!