WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

PTTlogoปตท. ชี้แจงกรณีระงับเหตุไฟลุกไหม้ขณะเติมน้ำมันในปั๊ม ปตท. ได้อย่างทันท่วงที

   นายสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ไฟลุกไหม้ขณะเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์ในสถานบริการ ขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขา อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปตท. ได้เข้าระงับเหตุไฟไหม้อย่างทันท่วงทีไม่ให้ลุกลามจนเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ทั้งนี้ จักรยานยนต์คันดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติหลังจากได้รับการดูแลทำความสะอาดแล้ว

      สำหรับ สาเหตุของการเกิดประกายไฟสันนิฐานในเบื้องต้นว่า เกิดจากไฟฟ้าสถิตจากพนักงานเติมน้ำมันที่เพิ่งใช้โทรศัพท์มือถือก่อนเติมน้ำมัน ซึ่งโดยปกติ ปตท. มีการกำหนดมาตรฐานสถานีบริการในการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือบริเวณตู้จ่ายอยู่แล้ว  อย่างไรก็ตาม ปตท. จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นไปบทเรียนเพื่อเพิ่มความกวดขันในการให้บริการของพนักงานหน้าลานของสถานีบริการ  และหลังจากการตรวจสอบในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไป เพื่อเป็นข้อปฏิบัติพึงระวังความปลอดภัยในการเติมน้ำมันในสถานีบริการ 

      ทั้งนี้ ปตท. ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้บริการและพนักงาน โดยได้จัดการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพนักงานฯ สามารถเข้าควบคุมเหตุไฟไหม้ได้อย่างทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดย ปตท. จะปรับปรุงและรักษามาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!