WORLD7

sme624x100 giftqm720

4 27

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด'สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว' 4-27 พฤษภาคม นี้ ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด'สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว'4-27 พฤษภาคม นี้ ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

     ณ เวทีกลางตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด 'สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว' จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 19.00 น. โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด้วยความร่วมมือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดตลาดฯ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ โดยมีนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมงาน

    โอกาสนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานว่า งาน 'Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว' ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เกิดขึ้นจากนโยบาย 'พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา'นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมาแล้ว 2 ครั้ง คืองาน 'OTOP TO AEC มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากล'มียอดจำหน่าย 74,810,136 บาท และงาน “OTOP WISDOM TO THE WORLD  โอทอปภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” มียอดจำหน่าย 64,027,499 บาท โดยเป็นการจัดงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ

    ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานในช่วง 3 เดือนดังกล่าว มีผู้ประกอบการ และเกษตรกรมากกว่า 800 ราย นำผลิตภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในแต่ละจังหวัด สินค้าทางการเกษตรและอาหารประจำท้องถิ่นมานำเสนอ ซึ่งใน แต่ละเดือนนั้นมีธีมงานที่แตกต่างกันไป และเดือนพฤษภาคมนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-27 พฤษภาคม โดยมีธีมงานคือ Forward Greater Innovation นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม อาทิ เครื่องจักรสาน ผ้า อาหารไทย  และมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดและบริษัทเครือข่ายครอบคลุมทุกภูมิภาค 2. ผลิตภัณฑ์เด่นและผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดจากทั่วประเทศ และ 3. อาหารชวนชิมซึ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อของจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค

      จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานว่า การจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 31 ซึ่งผลของการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง และที่สำคัญทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้ารายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และที่สำคัญทำให้ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสอดคล้องกับแนวความคิดตลาดประชารัฐ 4.0 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

       ตอนท้ายของการเปิดงานดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมบู้ธต่าง ๆ ที่มาร่วมจัดแสดงสินค้า OTOP คุณภาพดีแต่ราคาย่อมเยา พร้อมทักทายผู้ประกอบการและเกษตรกรซึ่งนำสินค้า OTOP มาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยอัธยาศัยอันดี

  กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!