WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

นายกฯ เผย สมช.ถกแนวทางดับไฟใต้ วางกรอบแก้ปัญหา 3 ระดับ 3 ขั้นตอน

    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เผยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ได้หารือกันเรื่องการพูดคุยสันติสุขอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยได้กำหนดกรอบการแก้ไขปัญหาไว้ 3 ระดับ คือระดับนโยบายมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการ สมช.ทำหน้าที่เลขานุการ 2.คณะกรรมการขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุข ซึ่งมี พล.อ.อักษรา เกิดผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้รับผิดชอบ และ 3.คณะปฏิบัติงานในพื้นที่ตามกรอบนโยบาย ซึ่งมี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้า

   ทั้งนี้ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความไว้ใจกัน ซึ่งทางมาเลเซียจะทำหน้าที่ในการพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ 2.การลงสัตยาบรรณในการยุติความรุนแรง แสวงหาทางออกร่วมกันและกำหนดโรดแมปที่ชัดเจน และ 3.การทำตามโรดแม็ปว่าจะยุติความรุนแรงและดูแลคนในพื้นที่ได้อย่างไร ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม เน้นพัฒนาและลดความเลื่อมล้ำ รวมทั้งคำนึงถึงเรื่องอัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒธรรม โดยทั้ง 3 ขั้นตอนต้องใช้เวลาแต่จะทำให้เร็วที่สุด ใช้ความจริงใจของรัฐบาล หากไม่ทันในรัฐบาลนี้ก็จะส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไปมาดำเนินการต่อไป

    ขณะเดียวกันตนเองได้สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีการตอบโต้ หากมีข้อเสนอให้นำเข้ามาหารือในคณะพูดคุยสันติสุขและยืนยันว่า กรณีที่ยังคงใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่เป็นไปเพื่อการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ให้เกิดความสงบ ซึ่งไม่สามารถถอนทหารออกจากพื้นที่ได้ ขณะที่ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องภายในประเทศ และองค์การความร่วมมืออิสลาม(OIC) ก็มีความเข้าใจ

   นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาความไม่สงบภาคใต้ไม่ใช่สงคราม แต่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย จึงต้องใช้แนวทางสันติวิธีและความจริงใจ แก้ปัญหาตามหลักสากล

   ส่วนกรณีที่ รมว.กลาโหมของมาเลเซีย จะเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในวันพรุ่งนี้ก็จะนำปัญหาทุกด้านหารือในเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันด้วย

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!