WORLD7

sme624x100 giftqm720

แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ต้องการสันติสุข ไม่เอาความรุนแรง และโครงการแก้ปัญหาต่างๆ ขับเคลื่อนไปด้วยความก้าวหน้า
    แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ต้องการสันติสุข ไม่เอาความรุนแรง และโครงการแก้ปัญหาต่างๆ ขับเคลื่อนไปด้วยความก้าวหน้า
    พลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เป็นความพยายามของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อเหตุ แต่ประชาชนในพื้นที่ปฏิเสธความรุนแรงอย่างชัดเจน ออกมาร่วมกิจกรรมแก้ปัญหายาเสพติด กำปงตักวา การทำถนนและกิจกรรม "ทุ่งยางแดงโมเดล" มีประชาชนกว่า 2 หมื่นคนในทุกตำบลหมู่บ้าน ในพื้นที่ 37 อำเภอ ออกมาช่วยดูแลครูที่เดินทางไปสอนนักเรียนตามโรงเรียนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย “เป็นความชัดเจน ประชาชนไม่เอาความรุนแรง ส่วนที่มีเหตุระเบิดอยู่บ้าง เป็นความพยายามสร้างกระแส หากลงพื้นที่จะรู้ว่าชาวบ้านต้องการสันติสุข”
   แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวเพิ่มเติมถึงการพูดคุยสันติสุขว่า ยังคงดำเนินต่อไป กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มต่างๆ ในประเทศตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และประเทศมาเลเซียให้ความร่วมมืออย่างดี มีการประสานงานระหว่างกองทัพบกของ 2 ประเทศ ส่วนโครงการพาคนกลับบ้าน ดำเนินงานมาเป็นเวลา 2 ปี ได้ผลระดับหนึ่ง มีผู้ร่วมแสดงตนกว่าพันคน ปีนี้จะขับเคลื่อนไปที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ที่มี นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะทำงาน ผู้ออกมาแสดงตนจะได้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!