WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8605 ข่าวสดรายวัน


บิ๊กตู่ คุมเอง ดับไฟ 3 จว.ใต้ 
ให้'กอ.รมน.'คุม ทุกหน่วยในพื้นที่ 'เอ็ม16'รัวถล่ม! ดับอีก 1 ที่'เบตง'


ค้นบ้าน - ทหารพรานและตำรวจบก.ภ.จว.ปัตตานี ค้นบ้านพักนายสหชัย หรือเสี่ยโจ้ เจียรเสริมสิน นักธุรกิจดังปัตตานีอีกรอบ ยึดเอกสารหลายรายการไว้ตรวจสอบ โดยทหารควบคุมตัวเสี่ยโจ้ไว้ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.

       มาขึ้นตรงกับกอ.รมน. ด้านทหารในพื้นที่เดินสายแจงผู้นำชุมนุมถึงภารกิจคสช. พร้อมแนวทางการทำหน้าที่ช่วงเดือนรอมฎอน เกิดเหตุคนร้ายใช้เอ็ม 16 ยิงถล่มชาวบ้านดับคารถ ที่เบตง จ.ยะลา
     เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผู้ใช้อำนาจ ผอ.รมน. เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องเอกภาพและประสิทธิภาพในการบูรณาการ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ให้สอดรับกับอำนาจการบริหารราชการในปัจจุบัน 
      พ.อ.บรรพต กล่าวต่อว่า โดยแบ่งการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น 3 ระดับ คือ 1.ระดับนโยบาย มีหัวหน้า คสช. เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งปวง โดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้การปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย รวมทั้งการจัดทำนโยบายการแก้ไขปัญหาในห้วงต่อไป คือนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560
      2.ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน และเลขาธิการ สมช. เป็นเลขานุการ รับผิดชอบบูรณาการงานการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการ รวมทั้งกลไกที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอยู่เดิม โดย กอ.รมน. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ร่วมกันเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบูรณาการแผนการปฏิบัติ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งแผนงานโครงการของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา ในมิติของงานด้านความมั่นคงและมิติของงานด้านการพัฒนา 
      3.ระดับหน่วยปฏิบัติ ให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งในมิติของงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนา โดย ศอ.บต.จัดตั้ง ศอ.บต.ส่วนหน้า ให้เป็นหน่วยในโครงสร้างการจัดของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สำหรับโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง รวมถึงลักษณะการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานนั้น จะได้กำหนดรายละเอียดต่อไป
      ที่จ.นราธิวาส บริเวณโรงสีข้าวพิกุลทอง โครงการโรงสีข้าวพระราชทาน บ้านปูโย ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 31 นำเจ้าหน้าที่ร่วมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ กว่า 500 คน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยในช่วงเดือนรอมฎอน ที่ยังคงปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยตามปกติ พร้อมทั้งย้ำถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ว่าสามารถดำเนินได้ปกติเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่เองจะเสริมการดูแลความปลอดภัยบริเวณมัสยิดด้วย พร้อมแจกผลอินทผลัมและข้าวสารให้กับผู้นำศาสนา เพื่อไปรับประทานในช่วงเดือนรอมฎอน นอกจากนั้นยังถ่ายทอดโครงการตามแนวพระราชดำริที่เกิดขึ้น ที่โรงสีข้าวพระราชทาน ซึ่งจะส่งเสริมให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะการสีข้าว และส่งเสริมให้เกาะสะท้อนตากใบ เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวของจังหวัดนราธิวาสด้วย
      ที่อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองผู้ว่าฯ ปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน รอมฎอนสัมพันธ์ สู่ฝันสันติสุข ซึ่ง กอ.รมน.ปัตตานี ร่วมกับกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้น โดยมีผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยมีการทำความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นของการดำเนินงานของ คสช. และแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเดือนรอมฎอน มอบอินทผลัมให้กับผู้แทนจากทุกอำเภอทั้ง 12 อำเภอ นำไปแจกจ่ายกับมัสยิดต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน
      เวลา 12.00 น. วันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่สนธิกำลังหลายฝ่ายซึ่งประกอบด้วย ตำรวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี ฉก.ปัตตานี 24 ทพ.43 และจนท.ตร. สส.ปจว.ปน. สภ. หนองจิก กก.5 บก.ส.1 ปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ ม.4 บ.ตันหยงเปาร์ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สามารถควบคุมนาย กูมะนายิ กูโนะ ผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับ คดีความมั่นคง เบื้องต้นเชื่อว่า เป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จึงควบคุมตัวส่งหน่วยซักถาม ทพ.43 เพื่อสอบสวนขยายผลต่อไป
     เมื่อเวลา 13.30 น. วันเดียวกันนี้ ร.ต.ท. กู้เกียรติ คิดกล้า ร้อยเวร สภ.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา รับแจ้งมีคนถูกยิงเสียชีวิตบนถนนในหมู่บ้านธารมะลิ หมู่ 4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารพรานที่ 33 หน่วยกู้ภัยตำบลอัยเยอร์เวง รุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีเทา ทะเบียน ฒน 8030 กทม. ทราบชื่อคือ นายอาซือมิง กะลู อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/5 ม.1 ต.ปุยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืน เอ็ม 16 ที่บริเวณลำตัว กลางหลังและศีรษะ พรุนไปทั้งร่าง
      จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายอาซือมิงเดินทางไปทำธุระในเขต ต.อัย เยอร์เวง เมื่อถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในสวนยางพารารกทึบ ริมทาง ใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใส่กว่า 30 นัด ทำให้นายอาซือมิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แล้วคนร้ายได้หลบหนีไป จนกระทั่งมีชาวบ้านขับรถผ่านมา จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบดังกล่าว ส่วนเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า เป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่สร้างสถานการณ์ หรืออาจจะเป็นเรื่องขัดแย้ง ส่วนตัว
      สำหรับ ความคืบหน้าในกรณีที่คณะทำงานพิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลังเข้าไปตรวจสอบหจก.สินทรัพย์ทวีค้าไม้ ที่ 103/49 ถ.นาเกลือ ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ในอุตสาหกรรมของ อบจ.ปัตตานี และควบคุมตัวนายสหชัย หรือเสี่ยโจ้ เจียรเสริมสิน อายุ 44 ปี ตามอำนาจกฎอัยการศึก ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ก่อนที่จะส่งมอบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไป 
     วันเดียวกัน พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผบ.กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดน ภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานปัตตานีเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตรวจค้นเจอภายในบ้านนายสหชัยเพิ่มเติม หลังเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่ 17-18 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบสิ่งต้องสงสัยหลายรายการ ประกอบด้วย ดวงตราประทับขาเข้า ตม.ไทยของตม.มุกดาหาร ตม.บึงกาฬ ตม.หนองคาย ตม.สุไหงโก-ลก รวม 8 ใบ เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าทั้งหมดเป็นดวงตราประทับที่ทำปลอมขึ้น ตู้เซฟบรรจุเงินสดสกุลไทยและสกุลต่างประเทศ มีมูลค่านับสิบล้านบาทภายในบ้าน และสามารถตรวจยึดเอกสารสำคัญหลายรายการโดยเฉพาะบัญชีการจ่ายสินบนเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
      ส่วนนายสหชัยเบื้องต้นยอมรับว่า ประกอบธุรกิจค้าน้ำมันเถื่อนจริงแต่ไม่ได้ค้าบนบก ค้าเฉพาะกลางทะเลสากล ซึ่งอยู่นอกเหนือการบังคับใช้กฎหมายไทยได้

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!