WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1.AAA A ASocial Expo

พม. จับมือภาคีเครือข่าย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ภายใต้แนวคิด ‘พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ... สหัสวรรษ 4.0’

         ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ภายใต้แนวคิด’พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ... สหัสวรรษ 4.0’ โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เข้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกระทรวง พม. เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีของประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน

         นายปรเมธี กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) นำโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน AWEN 2018-2020 เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียนได้แสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสนอความคิดริเริ่มในการสนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมการค้า เพื่อยกระดับความเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมพลังและสร้างความเข้มแข็งในทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับสตรีในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงให้การสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรระหว่างผู้ประกอบการสตรี ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักธุรกิจและวิชาชีพสตรีไทยกับต่างประเทศให้กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย มีการศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของไทย ได้แก่ 1) บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ทำจากผ้าภายใต้แบรนด์สินค้านารายา 2) บ้านปาร์คนายเลิศ (พิพิธภัณฑ์และภัตตาคาร) 3) MC Jeans (แฟชั่นเสื้อผ้า) และ 4) กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์สุวิมล

           นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนแห่งประเทศไทย (AWEN Thailand) และกระทรวง พม. ได้มอบหมายให้สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทย (AWEN – Thailand) เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีไทยในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความคิดริเริ่มในการสนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมการค้า ยกระดับความเสมอภาคระหว่างเพศ ส่งเสริมความเข้มแข็งในทักษะการเป็นผู้ประกอบการของสตรี ตลอดจนคัดเลือกผู้ประกอบการ สตรีไทยเข้าร่วมเวทีอาเซียน เพื่อเข้ารับรางวัลผู้ประกอบการสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีนักธุรกิจหญิงที่ได้รับรางวัลนี้แล้วเป็นจำนวน 40 คน และในปี 2562 มีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเพิ่มอีก 10 คน จากหลากหลายธุรกิจ ทั้งกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจบริการ และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี โดยผสมผสานทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการจากภูมิภาค

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!