WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaaDASEAN Window

ASEAN Single Window ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ (สปป.ลาว)

      คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 อนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สำหรับ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) วงเงิน 18,820,805.12 บาท โดยใช้เงินสะสมของ สพพ.

      โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สพพ. กรมศุลกากร และ สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ ASW ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน อันเป็นการสนับสนุนด้านการขนส่ง ตลอดจนการค้าได้อย่างสมบูรณ์

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!