WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

อินโฟซิส (NASDAQ: INFY) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

บังกาลอร์, อินเดีย--13 ต.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

รายได้ไตรมาสที่ 2 แตะที่ 2,201 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส และ 6.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

รายได้ประจำในไตรมาสที่ 2 แตะที่ 2,217 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี

กำไรสุทธิในไตรมาส 2 อยู่ที่ 511 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส 6.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

คงประมาณการรายได้ปีงบการเงิน 2558 ไว้ที่ 7%-9%

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 30 รูปีต่อหุ้น (ประมาณ 0.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อADS)

จ่ายโบนัสเป็นหุ้นปันผลในสัดส่วน 1:1 และ American Depositary Shares ในสัดส่วน 1:1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นและขยายฐานผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประเด็นเด่นๆด้านการเงิน

ผลประกอบการรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130122/589162 )

ไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

- รายได้ 2,201 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

  เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ในส่วนของรายงาน 3.9% และในส่วนของรายได้ประจำ

  เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

- กำไรสุทธิ 511 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

  เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส

  เพิ่มขึ้น 33.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

- กำไรต่อหุ้น (EPS) 0.89 ดอลลาร์ สำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 25577

  เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส

  เพิ่มขึ้น 32.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี

-                          สินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งรวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, สินทรัพย์ทางการเงินที่พร้อมจำหน่าย บัตรเงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาล อยู่ที่ 5,444 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เมื่อเทียบกับ4,943 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

-                          อินโฟซิสให้คำมั่นว่า จะจ่ายเงินจำนวน 2,540 ล้านรูปี (42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีงบประมาณ 2558 เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) ผ่านทางมูลนิธิอินโฟซิสซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการกุศลของบริษัท มูลนิธิอินโฟซิสดำเนินหลายโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความหิวโหย ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาชนบท ส่งเสริมศิลปะ และช่วยเหลือผู้ยากไร้

ประเด็นเด่นด้านอื่นๆ

- มีลูกค้าเพิ่มขึ้น 49 ราย (รวม) ในระหว่างไตรมาส

- มีพนักงานเพิ่มขึ้น 14,255 คน (รวม) ในระหว่างไตรมาส

- อินโฟซิสและบริษัทในเครือมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 165,411 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

- ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 30 รูปีต่อหุ้น (เทียบเท่ากับเงินปันผลระหว่างกาลประมาณ 0.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS ที่อัตราแลกเปลี่ยน 61.00 รูปีต่อดอลลาร์) วันที่จ่ายเงินปันผล คือ 17 ตุลาคม 2557

- ที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณา, อนุมัติ และแนะนำให้จ่ายโบนัสเป็นหุ้นในสัดส่วน 1 หุ้นต่อทุกๆ 1 หุ้นที่ถือครอง และหุ้นปันผลเป็นAmerican Depositary Share (ADS) 1 หุ้นต่อทุกๆ 1 หุ้น ADS ที่ถือครอง โดยจะกำหนดวันจ่ายหุ้นปันผลในภายหลัง

“การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของลูกค้าของเราทุกราย เราเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักๆ  รวมทั้งการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ๆและได้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นบวกอย่างรวดเร็ว” ดร. วิสชาล ซิคคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการกล่าว “กลยุทธ์ของเราก็คือการใช้หลักการเดียวกันนี้กับธุรกิจของเราเอง เพื่อคว้าโอกาสและเร่งการขยายตัวของเราภายใต้วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิตและการทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย

“ความพยายามของเราในการนำมาซึ่งประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจในหลายๆด้านตลอดทั้งไตรมาส”U. B. Pravin Rao ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกล่าว“เราได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากการความช่วยเหลือของเราในด้านยอดขาย มาร์จิ้น และป้องกันไม่ให้เกิดอัตราการลดลง และเราจะเดินหน้าต่อไปในเรื่องนี้”

“เราสามารถปรับปรุงมาร์จิ้นของเราให้ดียิ่งขึ้นในระหว่างไตรมาสและรู้สึกมั่นใจว่าเรื่องดังกล่าวจะมีความยั่งยืนอยู่ในกรอบแคบๆ”Rajiv Bansal ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกล่าว “เรื่องนี้ช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการลงทุนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุอัตราการเติบโตตามเป้าหมาย”

แนวโน้ม

แนวโน้มของบริษัท (รวมบริษัทในเครือ) สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ภายใต้มาตรฐาน IFRS มีดังนี้:

- คาดว่ารายได้จะขยายตัว 7%-9% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยน: AUD / USD - 0.87; Euro / USD - 1.26; GBP / USD - 1.62สำหรับช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบการเงิน 2558 (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)

ประเด็นเด่นๆด้านธุรกิจ

- บริษัทได้ลงนามในสัญญาระยะเวลาหลายปีกับ Daimler AG เกี่ยวกับการจัดการบริการโครงสร้างพื้นฐาน และศูนย์ข้อมูลต่างๆ

- อินโฟซิสผนวกรวมการดำเนินงานด้าน IT และ BPO ให้ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นรายใหญ่ในสหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Oracle Retail Support ระยะเวลา 5 ปี โดยข้อตกลงนี้จะช่วยให้ธุรกิจดังกล่าวเข้าซื้อแบรนด์ใหม่ๆ และขยายธุรกิจไปทั่วโลกได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

- เราได้ออกแบบโซลูชั่นเชิงวิเคราะห์เพื่อช่วยซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในสหราชอาณาจักรผลักดันแคมเปญเป้าหมายเพื่อยกระดับความจงรักภักดีของลูกค้า การดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ และช่วยปรับปรุงรายได้ให้สูงขึ้

- บริษัทได้โยกย้าย สนับสนุน และยกระดับระบบการโทรออกอัตโนมัติให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหนึ่งในสหรัฐ เพื่อให้สามารถผนวกรวมบริการส่งข้อความ (SMS) สำหรับผู้ใช้งานด้วยการรับข้อมูลจากระบบที่แตกต่างกันเช่น ระบบออกบิล และระบบการให้บริการ

- อินโฟซิส พับลิก เซอร์วิสเซส (IPS) ได้รับการว่าจ้างจากผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านไปรษณีย์สหรัฐให้ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน และระบบการจัดการสินทรัพย์ยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ โดย IPS ยังได้โยกย้ายรูปแบบการดำเนินงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของลูกค้าไปสู่ศูนย์ข้อมูลใหม่โดยใช้เครื่องมือประเมินของตนเอง และวิธีการโยกย้ายที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์

- ธุรกิจ Edgeverve Systems ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ และแพลตฟอร์มต่างๆของเรากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยแบรนด์กีฬาระดับโลกแห่งหนึ่งได้ว่าจ้างให้ Edgeverve ช่วยสร้างร้านค้าอีคอมเมิร์ซหลากหลายช่องทางที่ตอบสนองประสบการณ์ผู้ใช้งานในอินเดีย

- เราได้ขยายขอบข่ายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ให้กว้างขึ้น เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ รวมถึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และบิ๊กดาต้า โดยเราได้สร้างพันธมิตรใหม่ๆได้แก่

                        - จับมือกับไมโครซอฟท์เพื่อเร่งพัฒนา Azure และสิ่งแวดล้อมคลาวด์แบบไฮบริดอย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในระบบคลาวด์อย่างเหมาะสม

                        - จับมือกับออราเคิล (Oracle) เพื่อปรับปรุงการให้บริการโซลูชั่นที่ทันสมัย และบริการต่างๆเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการตลาดดิจิตอล ข้อมูลขนาดใหญ่  และการประยุกต์ใช้งานคลาวด์ของออราเคิล

                        - จับมือกับฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เพื่อนำโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ และโซลูชั่นการเปลี่ยนแปลงศูนย์ข้อมูลมาช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน IT สู่ภาวะแวดล้อมคลาวด์แบบใหม่

                        - จับมือกับหัวเว่ย เพื่อนำเสนอโซลูชั่นเกี่ยวกับคลาวด์ บิ๊กดาต้า และการติดต่อสื่อสาร

- เราจับมือเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับ Institute for Computational & Mathematical Engineering (ICME) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เราจะร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Science) และวิเคราะห์วิทยา ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาปัญหาในพื้นที่จริงของโลก ตลอดจนร่ววิจัยโดยใช้วิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลในการแสวงหาแนวทางรับมือกับประเด็นสำคัญต่างๆในอุตสาหกรรม

- เราดำเนินงานร่วมกับคณาจารย์จากสแตนฟอร์ด ดี สคูล (Stanford d.school) และโครงการดี โกลบอล (d.Global) เพื่อเผยแพร่ความคิดด้านการออกแบบให้กับลูกค้าจำนวนมากของเรา

- ยกระดับความสัมพันธ์กับออราเคิลเพื่อพัฒนาการให้บริการโซลูชั่นอันทันสมัย และบริการต่างๆเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ๆ

- ในไตรมาสนี้ บริษัทได้ยื่นจดสิทธิบัตรจำนวน 6 รายการในอินเดีย และสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากรายการสิทธิบัตรที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 505 รายการในอินเดีย สหรัฐอเมริกา และเขตอำนาจศาลอื่นๆ ในปัจจุบัน เราได้รับสิทธิบัตร 199 รายการจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐ 3 รายการจากสำนักงานสิทธิบัตรลักเซมเบิร์ก 1 รายการจากสำนักงานสิทธิบัตรออสเตรเลีย และ 1 รายการจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์

รางวัล และการยอมรับ

- อินโฟซิสได้รับเลือกให้เป็น “ผู้นำ” และ “ดาวเด่น” ด้าน Life Sciences IT Outsourcing ในรายงาน IT Outsourcing in Life Sciences Industry - Service Provider Landscape with PEAK Matrix(TM) Assessment 2014 ของ Everest Group

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำ (Winner’s Circle) ใน HFS Blueprint ของบริษัทวิจัย HfS - สาขาบริการ SAP

- ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในรายงาน Magic Quadrant ของ Gartner ในสาขาธุรกิจ BPOการเงินและการบัญชีติดต่อกันเป็นปีที่ 4

Finacle ได้รับเลือกให้เป็นโซลูชั่นชั้นนำในการประเมินอุตสาหกรรมที่สำคัญจากการจัดอันดับ The Forrester Wave(TM): Customer-Centric Global Banking Platforms ประจำไตรมาส 3 ปี 2557 และยังคว้ารางวัล Future Mobile Award สาขา การธนาคารำร้สายจากJuniper Research นอกจากนี้ โซลูชั่นดังกล่าวยังได้รับการจัดอันดับจากนักวิเคราะห์ของ CEB TowerGroup ว่าเป็นบริการสำหรับธนาคาร และองค์กรที่ “ดีที่สุด”

- ได้รับเลือกให้ครองตำแหน่งผู้นำจาก IDC MarketScape - Worldwide Oracle Implementation Services Ecosystem 2014 report

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร

           

สมาชิกของบริษัทในที่ประชุมใหญ่วิสามัญซึ่งจัดขึ้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งดร.วิสชาล ซิคคา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557

           

มร.ณารายานา เมอร์ธี จะยุติบทบาทประธานนอกกลุ่มผู้บริหารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยเมอร์ธีระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามบรรษัทภิบาลระดับสูงของบริษัท และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง จึงไม่เป็นการเหมาะสมที่เขาจะเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของอินโฟซิส คณะกรรมการยอมรับการตัดสินใจของเมอร์ธีและขอแสดงความขอบคุณด้วยใจจริงสำหรับวิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำ และการแนะแนวทางที่ทำให้อินโฟซิสเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

           

มร.เอส. โกพาลากริชนัน จะยุติบทบาทรองประธานนอกกลุ่มผู้บริหารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 บอร์ดกรรมการของอินโฟซิสขอแสดงความชื่นชมอย่างลึกซึ้งสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนที่คุณโกพาลากริชนัน มอบให้ในระหว่างดำรงตำแหน่งที่อินโฟซิส

           

มร.เค. วี. คามาธ ได้รับเลือกเป็นประธานบอร์ดคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2557

           

บริษัทได้จัดให้ผู้ก่อตั้งบริษัท อันได้แก่ นารายานา เมอร์ธี, นันดัน นิเลคานิ, เอส. โกพลาลากริชนัน, เอส. ดี. ดีเนช พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวอยู่ในประเภทผู้สนับสนุน/กลุ่มผู้สนับสนุนของบริษัท ซึ่งเป็นข้อสรุปที่สามารถนำไปใช้กับตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆได้

           

สำหรับผู้ก่อตั้งสองคนสุดท้าย ซึ่งคือ นารายานา เมอร์ธี และเอส. โกพาลากริชนัน ที่ยุติบทบาทในบริษัทนั้น ทั้งคู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและไม่ได้บริหารกิจการของบริษัทหลังจากนี้เป็นต้นไป ผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้จึงขอให้บริษัทจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับสถานภาพใหม่ของตน โดยบริษัทอยู่ในระหว่างหาแนวทางการกำกับดูแลที่มีความเหมาะสม

มูลนิธิอินโฟซิส

           

อินโฟซิสให้คำมั่นว่า จะมอบเงินจำนวน 254 ล้านล้านรูปี (42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่งานด้านความรับผิดชอบทางสังคมผ่านมูลนิธิอินโฟซิส ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อการกุศลของบริษัท อินโฟซิสและบริษัทในเครือได้บริจาคเงินจำนวน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่มูลนิธิอินโฟซิสภายในช่วงระยะเวลา 9 เดือนซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

           

มูลนิธิอินโฟซิสได้ดำเนินโครงการหลายโครงการด้วยเป้าหมายที่จะบรรเทาความอดอยาก ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสุขภาพ ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ชนบท สนับสนุนศิลปะ และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

           

สำหรับในไตรมาสนี้ มูลนิธิอินโฟซิสได้จัดตั้งกองทุนมูลค่า 33 ล้านล้านรูปี (5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับสถาบันคณิตศาสตร์เชนไน กองทุนนี้จะใช้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถาบันและสนับสนุนข้อกำหนดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้านการวิจัย

           

มูลนิธิยังได้เปิดตัว Spark-IT ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะ 3 เดือนเพื่อพัฒนาระดับความสามารถของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่ว่างงานในประเทศ โดยมูลนิธิมอบเงิน 9 ล้านล้านรูปี (1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับหลักสูตรนี้ซึ่งจะใช้ในการอบรมบัณฑิต 1,800 รายในปีงบการเงิน 2558

         เกี่ยวกับอินโฟซิส จำกัด

          อินโฟซิส เป็นผู้นำระดับโลกในโซลูชั่นที่ปรึกษา เทคโนโลยี และเอาท์ซอร์ซ เราช่วยให้ลูกค้าในกว่า 30 ประเทศอยู่ในระดับแถวหน้าของแนวโน้มธุรกิจเกิดใหม่ และรักษาความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เราช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลง และเติบโตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยการร่วมกันสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ทันสมัยซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เชิงลึกในเรื่องกลยุทธ์ และการบริหารที่เป็นเลิศ

          กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.infosys.com เพื่อศึกษาว่าอินโฟซิส (NYSE: INFY) ซึ่งมีรายได้ 8.25 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และมีพนักงานกว่า 160,000 คน สามารถสร้างองค์กรแห่งอนาคต (Building Tomorrow’s Enterprise(R)) ดังเช่นในปัจจุบันได้อย่างไร

         คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Safe Harbor)

          ข้อความบางข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ที่เกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวในอนาคตของอินโฟซิส ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทในอนาคตภายใต้คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบตามกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ซึ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นแตกต่างไปจากแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในแถลงการณ์นี้ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากความผันผวนของรายได้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถของอินโฟซิสในการบริหารการเติบโต ความรุนแรงของการแข่งขันในการให้บริการด้านไอทีซึ่งรวมไปถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความได้เปรียบด้านต้นทุนของอินโฟซิส การปรับเพิ่มค่าแรงในอินเดีย ความสามารถของอินโฟซิสในการดึงดูดและดึงพนักงานที่มีทักษะสูงไว้กับบริษัท ระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินการตามสัญญาที่กำหนดกรอบเวลาและราคาที่ชัดเจน การเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้า การควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง การให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม ความสามารถของอินโฟซิสในการดำเนินงานในต่างประเทศ อุปสงค์ด้านไอทีที่ลดลงในพื้นที่สำคัญที่อินโฟซิสดำเนินงาน ภาวะติดขัดหรือความล้มเหลวของโครงข่ายโทรคมนาคม ความสามารถของอินโฟซิสในการรวมระบบที่ซื้อเพิ่มมาใหม่และการซื้อกิจการใหม่

        หนี้สินที่เกิดจากความเสียหายจากการให้บริการตามสัญญาของอินโฟซิส ความสำเร็จของบริษัทที่อินโฟซิสได้เข้าไปลงทุนเชิงกลยุทธ์ การยกเลิกหรือการหมดอายุของมาตรการสร้างแรงจูงใจทางการคลังของรัฐบาล ภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแย้งในภูมิภาค ข้อจำกัดทางกฎหมายในการเพิ่มทุนหรือการซื้อกิจการภายนอกประเทศอินเดีย และ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอินโฟซิสและภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไอที สำหรับความเสี่ยงเพิ่มเติมที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของอินโฟซิสได้อธิบายอย่างละเอียดในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ ซึ่งรวมไปถึง Annual Report ใน Form 20-F สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ Form 6-Kสำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สามารถดูรายละเอียดของเอกสารเหล่านี้ได้ที่http://www.sec.gov อินโฟซิสอาจแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ซึ่งรวมไปถึงแถลงการณ์ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และในรายงานต่อผู้ถือหุ้น โปรดทราบว่า อินโฟซิสระบุวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไว้ในช่วงแรกของข่าว และแถลงการณ์คาดการณ์ใดๆ ณ ที่นี้ เกิดจากการคาดการณ์ที่เรามองว่าสมเหตุสมผลตามวันเวลาข้างต้น ทั้งนี้ อินโฟซิสไม่จำเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหาของแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าให้ทันสมัยตลอดเวลาหรือในนามของบริษัท เว้นแต่กฎหมายกำหนด

Infosys Limited and subsidiaries  

Unaudited Condensed Consolidated Interim Balance Sheets as of 

(Dollars in millions except equity share data) 

   

                                                       September 30, 2014   March 31, 2014

    ASSETS

    Current assets

    Cash and cash equivalents                                       4,604            4,331

    Available-for-sale financial assets                               611              367

    Investment in certificates of deposit                              17              143

    Trade receivables                                               1,464            1,394

    Unbilled revenue                                                  477              469

    Prepayments and other current assets                              447              440

    Derivative financial instruments                                    7               36

    Total current assets                                            7,627            7,180

    Non-current assets

    Property, plant and equipment                                   1,360            1,316

    Goodwill                                                          340              360

    Intangible assets                                                  49               57

    Available-for-sale financial assets                               213              208

    Deferred income tax assets                                        108              110

    Income tax assets                                                 248              254

    Other non-current assets                                           44               37

    Total non-current assets                                        2,362            2,342

    Total assets                                                    9,989            9,522

    LIABILITIES AND EQUITY

    Current liabilities

    Trade payables                                                     22               29

    Derivative Financial Instruments                                    4                -

    Current income tax liabilities                                    434              365

    Client deposits                                                     4                6

    Unearned revenue                                                  136              110

    Employee benefit obligations                                      165              159

    Provisions                                                         66               63

    Other current liabilities                                         894              792

    Total current liabilities                                       1,725            1,524

    Non-current liabilities

    Deferred income tax liabilities                                     9               11

    Other non-current liabilities                                      63               54

    Total liabilities                                               1,797            1,589

    Equity

    Share capital- INR 5 ($0.16) par value 600,000,000

    equity shares authorized, issued and outstanding

    571,402,566 each, net of 2,833,600 treasury shares

    each as of September 30, 2014 and March 31, 2014,

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!