WORLD7

sme624x100 giftqm720

TAITRAโครงการ MEET TAIWAN นำการแข่งขัน'เอเชีย ซุเปอร์ ทีม' กลับมาเป็นปีที่สอง

    กลุ่มธุรกิจชั้นนำเข้าแข่งขันชิงแพคเกจท่องเที่ยวแบบอินเซ็นทีฟสู่ประเทศไต้หวัน ด้วยมูลค่าถึง 50,000 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมบริจาคเงินการกุศลให้แก่องค์กรท้องถิ่นของประเทศผู้ชนะ

    MEET TAIWAN เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดย สภาส่งเสริมการส่งออกแห่งไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council หรือ TAITRA) ได้ทำการเปิดตัว'Asia Super Team: Team Up for Good'การแข่งขันทางธุรกิจประจำปีเพื่อส่งเสริมประเทศไต้หวันให้เป็นจุดหมายปลายทางแรกในเอเชีย สำหรับการเดินทางแบบอินเซ็นทีฟ (Incentive travel) พร้อมกับการได้ทำการกุศล

    'Asia Super Team: Team Up for Good' เป็นการแข่งขันทางธุรกิจระดับนานาชาติของ MEET TAIWAN ที่มีขึ้นเป็นปีที่สอง ที่มีทั่วทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และออสเตรเลีย โดยโครงการนี้จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ประกอบด้วยรอบการนำเสนอแผนงานทางออนไลน์และประเภทออฟไลน์คือไปทัวร์เพื่อได้สัมผัสกับความงามของทรัพยากรกับอันน่าจูงใจที่ประเทศไต้หวัน

    การลงทะเบียนและการส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการ 'Asia Super Team: Team Up for Good' เปิดรับลงทะเบียนที่ http://asiasuperteam.meettaiwan.com/ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 22.59  น. (ตามเวลาประเทศไทย) เปิดให้คนทั่วไปลงคะแนนได้ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00น. ไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 22.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปยังประเทศไต้หวัน ซึ่งมีมูลค่ากว่า 50,000 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ทาง MEET TAIWAN จะบริจาค 5,000 เหรียญสหรัฐฯ ให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของประเทศผู้ชนะที่ผู้ชนะได้เลือกไว้เพื่อเป็นรางวัลใหญ่สุด

    3 หัวข้อใหม่สำหรับการแข่งของรายการ 'Asia Super Team' ในปี 2558

    1. การเข้าถึงตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง (Wider reach of target markets)

     'Asia Super Team'ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียซึ่งเป็นตลาดที่มีจำนวนผู้เดินทางเยี่ยมชมประเทศไต้หวันสูงที่สุด ในปี 2558 “Asia Super Team” เสนอคำเชิญการแข่งขันให้กับกลุ่มธุรกิจชั้นดีในสองตลาดใหม่ อันได้แก่ ประเทศไทยและออสเตรเลีย ตลอดจนญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และมาเลเซีย

    2. ความสำคัญอันลึกซึ้งของผู้เข้าร่วมธุรกิจ (Deeper significance for business participants)

     ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate social responsibilities หรือ CSR) เป็นปัจจัยสำหรับการแข่งขันทั้ง 2 รอบ เบื้องต้นคือรอบออนไลน์และตามมาด้วยรอบสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไต้หวัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำเสนอการวางแผนการเดินทางแบบอินเซ็นทีฟ (Incentive travel) ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นถึงการดูแลสังคม และแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและความคิดริเริ่มทางธุรกิจที่เห็นแก่ผู้อื่น

    3. แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจและประเทศที่ชนะการแข่งขัน (Enhanced incentives for winning business and its country)

    ทีมผู้ชนะเลิศจะไม่เพียงแค่ได้ได้รับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปยังประเทศไต้หวัน ซึ่งมีมูลค่ากว่า 50,000 เหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังจะได้ร่วมบริจาคเงินให้กับองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกไว้กับ MEET TAIWAN อีกด้วย สำหรับผู้เข้าร่วมที่ทำการเข้าโซเชียลมีเดียของตัวเองเพื่อทำการลงคะแนนเสียงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังประเทศไต้หวัน โดยรางวัลตั๋วเครื่องบินนี้ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินไชน่า แอร์ไลน์

วิธีการมีส่วนร่วมใน Asia Super Team

      Asia Super Team: Team Up for Good ประกอบไปด้วยรอบการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ คือรอบการแข่งขันทางออนไลน์และการแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 โดย MEET TAIWAN เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    รอบที่ 1: รอบการแข่งขันทางออนไลน์โดยเบื้องต้น เชิญชวนให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านส่งนำเสนอแผนการเดินทางซึ่งสามารถนำเสนอความชื่นชอบและความเข้าใจของเขาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของการเดินทางแบบอินเซ็นทีฟ (Incentive travel) ของไต้หวัน ธุรกิจผู้เข้าประกวดจะต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอแผนงานบนโซเชียลมีเดียเพื่อขอคะแนนเสียงจากคนทั่วไปให้เป็นอันดับสูงสุดเพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบสุดท้ายในประเทศไต้หวัน

    รอบที่ 2: การแข่งขันรอบสุดท้ายในประเทศไต้หวันการแข่งขันรอบสุดท้ายในประเทศไต้หวันเปิดให้ธุรกิจชั้นนำจาก 6 ประเทศดังกล่าวข้างต้น ได้สัมผัสกับทุกแง่มุมของการจัดประชุมและจัดนิทรรศการที่ประเทศไต้หวันในขณะที่ทำการค้าขายแทนบริษัทภายใต้ความคิดริเริ่ม 3 หัวข้อคือ ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น การรักษาสิ่งแวดล้อม และการบริการให้กับผู้ด้อยโอกาส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://goo.gl/Y684uu

เกี่ยวกับ 'Asia Super Team'

    ในปี 2557 MEET TAIWAN ได้ทำการเปิดตัวการแข่งขัน Asia Super Team ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับองค์กรต่างๆ ในเอเชียที่ได้ทำการตลาดประสบการณ์ (Experience Marketing) เพื่อส่งเสริมประเทศไต้หวันในฐานะจุดหมายปลายทางในอุดมคติสำหรับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions: MICE)

    ในการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Asia Super Team ประจำปี 2557 ในประเทศไต้หวัน (https://goo.gl/7cmNhq) ผู้เข้าแข่งขัน 4 คนของแต่ละบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นระยะเวลา 5 วัน 4 คืน   ซึ่งเปิดโอกาสในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการสร้างขวัญกำลังใจในทีม ผ่านชุดกิจกรรมท้าทายที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรมของนักล่าพื้นเมืองของชนเผ่าดั้งเดิมที่มีชื่อว่า เลอ ซุ่ย (Leshui) กิจกรรมการแสดงตีกลองร่วมกับกลุ่มศิลปินที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่อย่างกลุ่ม เท็น ดรัม อาร์ท เพอร์คัสชัน กรุ๊ป (Ten Drum Art Percussion Group) ณ เท็น ดรัม เชียวโถว ครีเอทีฟ พาร์ค (Ten Drum Ciaotou Creative Park) ใน เกาสง (Kaohsiung) และกิจกรรมการร้องเพลงไต้หวันยอดนิยมในขบวนพาเหรดเรือของไต้หวัน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันตัวแทนองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ความหลากหลายและความมีชีวิตชีวาของการเดินทางแบบอินเซ็นทีฟ (Incentive travel) ในประเทศไต้หวันที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานด้วย

    การแข่งขัน Asia Super Team ประจำปี 2558 จะประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคนในทีมในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการกุศล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่มีความสำคัญยิ่งขึ้น และขยายขอบเขตจินตนาการของผู้คนที่มีต่อการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไต้หวัน รวมทั้งยังเพิ่มโอกาสการพิจารณาขององค์กรในการเลือกประเทศไต้หวันเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบไมซ์

เกี่ยวกับ MEET TAIWAN

        ในปี 2552 สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ (Bureau of Foreign Trade) แห่ง กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) ได้วางแผนอย่างกระตือรือร้นในการส่งเสริมการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions: MICE) ของไต้หวัน ซึ่งได้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงสถานที่ทั้งหมดยังได้รับการพัฒนาอีกด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานดังกล่าวจึงได้วางแผนที่จะดำเนินการแผนงานที่มีชื่อว่า “MEET TAIWAN” ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลาระหว่างปี 2556-2559 และถูกคาดหวังว่าอุตสาหกรรมไมซ์จะถูกพัฒนาในระดับระหว่างประเทศภายใต้การสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไต้หวัน ทั้งนี้ จากความคาดหวังในการ “สร้างอุตสาหกรรมไมซ์ไต้หวันให้กลายเป็นผู้บุกเบิกที่โดดเด่นในการบริการของอุตสาหกรรมไมซ์” ทำให้ “MEET TAIWAN” มีจุดมุ่งหมายระยะยาวในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ระหว่างประเทศและความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์ในอุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวัน และเป็นการพัฒนาไต้หวันให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลก นอกจากการสร้างจุดเด่นให้กับไต้หวันในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่องแล้ว โครงการดังกล่าวยังรวมถึงการนำ MEET TAIWAN ซึ่งเป็นแบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวัน วางสู่ตลาด และเสริมความแข็งแกร่งของระดับความรู้ของคนทั้งในและนอกประเทศที่มีต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวัน เพื่อสร้างผลประโยชน์ระหว่างประเทศให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวัน และดึงดูดการจัดงานของอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่างประเทศมาจัดที่ประเทศไต้หวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.meettaiwan.com

เกี่ยวกับสภาส่งเสริมการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA)

     ในปี 2513 กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาล สมาคมของภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเอกชน และกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในการก่อตั้งสภาส่งเสริมการส่งออกแห่งไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council หรือ TITRA) ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการค้าที่ไม่แสวงผลกำไรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการขยายการค้าไปยังตลาดต่างประเทศโดยไททรา (TITRA) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้ามืออาชีพจำนวนกว่า 700 คน และนอกจากสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในไทเปแล้ว ไททรายังได้ก่อตั้งบริษัทสาขาย่อยในต่างประเทศกว่า 50 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้ไททรายังได้ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้ารัฐบาลไต้หวัน (Taiwan Trade Center หรือ TCC) ซึ่งเป็นองค์กรในเครือที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายการบริการด้านการค้าที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ นอกจากการให้ความสำคัญในการสนับสนุนความสามารถทางการตลาดระหว่างประเทศแล้ว ไททรายังให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่สุดและรวดเร็วที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันร่วมกับบริษัทต่างๆอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.taitra.org.tw

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!