WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

นายสี จิ้นผิง ปธน.จีนพบหารือบรรดาผู้นำประเทศหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก

       สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่กรุงพอร์ตมอร์สบี นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้พบปะเจรจากับบรรดาผู้นำประเทศหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน ได้แก่ นายปีเตอร์ โอนีล นายกรัฐมนตีปาปัวนิวกินี นายปีเตอร์ คริสเตียน ประธานาธิบดีสหพันธรัฐไมโครนีเซีย นายตูอิลาเอปา มาเลียเลงาโออี นายกรัฐมนตรีซามัว นายชาลอต ซัลไวย์ นายกรัฐมนตรีวานูอาตู นายเฮนรี ปูนา นายกรัฐมนตรีหมู่เกาะคุก นายอากีลิซิ โปฮิวา นายกรัฐมนตรีตองกา นายโทเก ตาลาจิ นายกรัฐมนตรีนีวเว และนายอีโนเค คูบูอาโบลา ผู้แทนรัฐบาลฟิจิ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก บรรดาผู้นำทั้งหลายต่างเห็นด้วยที่จะยกระดับความสัมพันธ์สองฝ่ายให้ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความร่วมมือรอบด้านที่เคารพกัน สร้างสถานการณ์ใหม่ให้กับความร่วมมือทุกด้าน

http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/3-300x206.jpg 300w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/3-100x70.jpg 100w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/3-218x150.jpg 218w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/3-24x16.jpg 24w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/3-36x25.jpg 36w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/3-48x33.jpg 48w" sizes="(max-width: 490px) 100vw, 490px" style="box-sizing: border-box; border-style: initial; max-width: 100%; height: auto; margin-right: 10px; margin-left: 10px; transition: opacity 0.3s cubic-bezier(0.39, 0.76, 0.51, 0.56) 0s; opacity: 0; display: inline-block;">http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/4-300x206.jpg 300w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/4-100x70.jpg 100w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/4-218x150.jpg 218w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/4-24x16.jpg 24w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/4-36x25.jpg 36w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/4-48x33.jpg 48w" sizes="(max-width: 490px) 100vw, 490px" style="box-sizing: border-box; border-style: initial; max-width: 100%; height: auto; margin-right: 10px; margin-left: 10px; transition: opacity 0.3s cubic-bezier(0.39, 0.76, 0.51, 0.56) 0s; opacity: 0; display: inline-block;">http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/5-300x206.jpg 300w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/5-100x70.jpg 100w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/5-218x150.jpg 218w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/5-24x16.jpg 24w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/5-36x25.jpg 36w, http://www.tcjapress.com/wp-content/uploads/2018/11/5-48x33.jpg 48w" sizes="(max-width: 490px) 100vw, 490px" style="box-sizing: border-box; border-style: initial; max-width: 100%; height: auto; margin-right: 10px; margin-left: 10px; transition: opacity 0.3s cubic-bezier(0.39, 0.76, 0.51, 0.56) 0s; opacity: 0; display: inline-block;">
.
ในที่ประชุม นายสี จิ้นผิงยังมีข้อเสนอ 5 ประการดังนี้
1.ยืนหยัดหลักการเสมอภาค เพิ่มพูนความไว้วางใจกันทางการเมือง 2.ยืนหยัดความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์แก่กัน บรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 3.ไปมาหาสู่กันด้วยความจริงใจ เพิ่มมิตรภาพระหว่างประชาชน 4.ยืนหยัดช่วยเหลือและสนับสนุนกัน รักษาความเสมอภาคและความเที่ยงธรรม
.
บรรดาผู้นำประเทศหมู่เกาะฯต่างกล่าวขอบคุณนายสี จิ้นผิง ที่เสนอให้จัดการประชุมระหว่างผู้นำจีนกับประเทศหมู่เกาะฯอีกครั้ง และชื่นชมจีนที่แสดงบทบาทเป็นผู้นำในด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ยินดีที่จะเสริมการแลกเปลี่ยนและการประสานงานกับจีนในกิจการพหุภาคี

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!