WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaA1bbl

ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวปาฐกถาในงานเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 9 หัวข้อ 'The Belt and Road Initiative amidst a Global Trade War: Progress and Challenges' เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

       โดยงานเสวนานุกรมความรู้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการต่างประเทศ สำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไป ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา งานเสวนานุกรมความรู้ ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน และประเทศจีน สำหรับหัวข้อการปาฐกถาคือ ‘การร่วมแรงร่วมใจรับมือกับความท้าทาย เคียงบ่าเคียงไหล่ส่งเสริมความร่วมมือ’โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ขวาสุด) และ นายคณิต สีห์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน (ที่ 4 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ดร. โจนาธาน เค. เอส. ชอย (จีบีเอส. เจพี.) (ที่ 2 จากซ้าย) คณะกรรมการประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนประธานสภาหอการค้าจีนฮ่องกง ประธานสหภาพผู้ประกอบการเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และประธานกลุ่มบริษัทซันวาห์ นายประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในประเทศจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายเกา เย่า ซง (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาอาวุโส ตลาดกลางการค้าเพชรเซี่ยงไฮ้ และ รองศาสตราจารย์ เหริน หย่วนเจ๋อ (ที่ 3 จากขวา) คณะการทูตและการบริหารด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีน

      นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้ปาฐกถาในประเด็นที่เกี่ยวกับผลงานของการสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ความร่วมมือไทยจีนในความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง การรับมือร่วมกันกับความท้าทายสงครามการค้าจีน-อเมริกา โดยที่กล่าวเน้นย้ำว่าในห้าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การเสนอแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกลายเป็นเส้นทางส่งเสริมความเจริญร่วมกัน กลายเป็นเส้นทางแห่งมิตรภาพที่เชื่อมประชาชนทั่วโลก กลายเป็นเวทีแห่งความร่วมมือระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแนวคิดสากลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

      เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้กล่าวโต้แย้งแนวความคิดที่ผิดที่ว่าด้วยกับดักหนี้สินของจีน รวมถึงกล่าวถึงการจะจัดประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งที่สอง ซึ่งในขณะนี้ความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยภายใต้กรอบความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีโอกาสที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยก็มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ขอเพียงแต่คุมทิศทางของการพัฒนาและร่วมมือร่วมใจรับมือกับความท้าทาย เคียงบ่าเคียงไหล่ส่งเสริมความร่วมมือ ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านจักต้องได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง

      ปาฐกถาของเอกอัครราชทูตหลู่ย์ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ฟังอย่างไม่ขาดสาย นาย ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ได้กล่าวว่า การแสดงปาฐกถาของเอกอัครราชทูตหลู่ย์ได้ไขความข้องใจของหลายๆคน ทำให้วงการภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาของประเทศจีน ที่ส่งผลถึงภูมิภาคของเรา แนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นโอกาสสำคัญของการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝ่ายไทยยินดีเข้าร่วม และยินดีขยายความร่วมมือกับฝ่ายจีน

      ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทย งานเสวนานุกรมความรู้เป็นกิจกรรมประจำปีที่มีชื่อเสียงของธนาคารกรุงเทพ และกลายเป็นเวทีสำคัญที่รวมบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ในการแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือในด้านต่างๆ ในทุกๆปี

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!