WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1.GCHINA

จีน-ไทยร่วมมือผลักดันสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันของเอเชีย เข้าใจ'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'เข้าใจจีน เข้าใจโลก

       การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC)ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง มีการแถลงผลงานของสภาประชาชนแห่งชาติจีนตลอดปี 2018 ที่ผ่านมา หนึ่งในผลงานที่สำเร็จและภาคภูมิใจคือ ในปี 2018 มีอีก 67 ประเทศได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือกับจีนผ่านนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI - Belt and Road Initiative)

บรรยากาศในงาน งานเปิดตัวหนังสือ'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'

       งานเปิดตัวหนังสือ 'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'และ 'สัมมนาคลังสมองระดับสูงจีน-ไทย'ในหัวข้อ 'จีน-ไทยร่วมมือผลักดันสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันของเอเชีย'เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ นับเป็นการประกาศความสำเร็จของจีน ที่มีทั้งหมด 152 ประเทศ (รวมประเทศไทย) และองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลกอีกมากมาย เข้าร่วมนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

      ความคิดริเริ่มนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นของนายสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 2013 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง 70 ประเทศ ให้ประชากร 2 ใน 3 ของโลกได้ไปมาหาสู่กัน ผ่านเครือข่ายสะพานและอุโมงค์เชื่อมต่อพรมแดน (เรียกว่า 'แถบ') และเครือข่ายท่าเรือ เพื่อรองรับเส้นทางเดินเรือใหม่ในทะเล (เรียกว่า 'เส้นทาง') อันนำมาสู่ชื่อ 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง' เข้าใจจีน เข้าใจโลก

     หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางคือการเชื่อมโยงโลก คนทั่วโลกกำลังหันมาสนใจนโยบายนี้ เพราะเป็นนโยบายที่จะทาให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำที่ส่งเสริมการค้าโลกด้วยความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ในภาวะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ หันไปยึดนโยบาย'อเมริกาต้องมาก่อน'

      การจะเข้าใจ'นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'ของจีน เปรียบเหมือนสุภาษิตที่ว่า'การเล่านิทานต้องการคาสาคัญฉันใด การเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประเทศจีนก็ต้องการคาสาคัญฉันนั้น'หนังสือ 'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน' จะทำให้เข้าใจประเทศจีน เข้าใจนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และเข้าใจเจตจำนงค์ของจีนในการดาเนินนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงกับทั่วโลก

     การผลิตหนังสือ'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'เป็นโครงการสำคัญระดับประเทศ หนังสือมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์ของนายสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบคำสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่ทาให้เกิดการริเริ่มนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้อย่างถ่องแท้

      หนังสือคำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว 14 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาอิตาลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตุรกี ภาษาคาซัคสถาน และล่าสุดภาษาที่ 15 'ภาษาไทย'

      ในงานเปิดตัวหนังสือฯวันนี้ ยังมีการสัมมนาคลังสมองระดับสูงจีน-ไทย ในหัวข้อ 'จีน-ไทยร่วมมือผลักดันสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันของเอเชีย'ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่มีผู้บรรยายระดับคลังสมองทั้งจากจีนและไทย มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อความเข้าใจในนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้อย่างถ่องแท้ขึ้นไปอีกระดับ

     พิธีเปิดตัวหนังสือ “คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'และสัมมนาคลังสมองระดับสูงจีน-ไทย จัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ประเทศไทย จัดโดย...กรมกิจการจัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน (CIPG-China International Publishing Group)/สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย / สถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย / นิตยสาร CHINA REPORT/สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / และสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

     งานนี้ ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งจากไทยและจีน ได้แก่ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม / นายหยาง ซิน อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย / พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ / นายเฉิน เต๋อไห่ เลขาธิการศูนย์จีน-อาเซียน / มาดามเฉิน ฉือ รองหัวหน้ากองบรรณาธิการและผู้อานวยการนิตยสาร CHINA REPORT/และนายหยาง ผิง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย เลขาธิการสถาบันวิจัยการแปลแห่งประเทศจีน ฯลฯ

       มาดามเฉิน ฉือ รองหัวหน้ากองบรรณาธิการและผู้อานวยการนิตยสาร CHINA REPORT กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นองค์กรเผยแพร่ข่าวสารในระดับสากล นิตยสาร CHINA REPORT ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและประสบการณ์ในระดับโลกทั้งในด้านสื่อและคลังสมอง ปีนี้เป็นปีการแลกเปลี่ยนระหว่างสื่อจีน-อาเซียนอีกด้วย งานในวันนี้จะสามารถช่วยผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นขึ้น'

       พิธีเปิดตัวหนังสือวันนี้ นายหยาง ผิง รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย เลขาธิการสถาบันวิจัยการแปลแห่งประเทศจีน เป็นตัวแทนของหน่วยงานเจ้าของโครงการหนังสือฯ และ ดร.ธารากร วุฒิสถิรกู รองผู้อานวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน เป็นตัวแทนของหน่วยงานร่วมมือจัดแปลและจัดพิมพ์หนังสือฯ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษและแนะนาหนังสือ 'คาสาคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'ฉบับภาษาไทย

     นายหยาง ผิง กล่าวว่า 'โครงการหนังสือคาสาคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ตีพิมพ์หลากหลายภาษา และล่าสุดภาษาไทย เป็นโครงการสาคัญระดับประเทศที่ได้รับความร่วมมือจากกรมกิจการจัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน (CIPG)/สถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย / และสถาบันวิจัยการแปลแห่งประเทศจีน เพื่อแนะนาและอธิบายคำสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ปรัชญาการพัฒนา เส้นทางการพัฒนา นโยบายภายในประเทศจีนและในต่างประเทศ ความคิดและวัฒนธรรมของประเทศจีนร่วมสมัยต่อสากล และความคิดด้านการเมือง เป็นต้น ซึ่งอธิบายถึงการดำเนินงานอย่างแข็งขันภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน'

       CIPG เคยแปลและจัดพิมพ์หนังสือ'สี จิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ' เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 มาแล้ว และแปลเป็นหลายภาษา หนังสือ 'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'ฉบับนี้เป็นอีกหนึ่งผลงาน ที่แปลเป็นหลายภาษาเช่นกันภายใต้แพลทฟอร์มการเผยแพร่คำสำคัญเพื่อความเข้าใจประเทศจีนให้ดียิ่งขึ้น เป็นช่องทางให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้าใจการริเริ่มนโยบาย'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'ของจีนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการดำเนินกิจการการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวัฒนธรรม

      โครงการตีพิมพ์หนังสือ 'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีนฯ' นั้น ได้ตีพิมพ์หนังสือ'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน (เล่มที่ 1)'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง' และ'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับประชุมผู้แทนประชาชนทั่วประเทศครั้งที่ 19' แปลเป็นภาษาต่างๆแล้ว 15 ภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาอิตาลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตุรกี ภาษาคาซัคสถาน และล่าสุดภาษาไทย นอกจากนี้ ยังวางแผนตีพิมพ์หนังสือ'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับการบริหารประเทศ'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับการปฏิรูปและเปิดประเทศ''คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับกิจการต่างประเทศสมัยใหม่'ในอนาคตอีกด้วย

      สำหรับ หนังสือ 'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'ฉบับภาษาไทยเล่มนี้ จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเตรียมจาหน่ายในร้านหนังสือ 353 แห่งทั่วประเทศไทย ภายใต้ร้านหนังสือของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (ซีเอ็ด)

      ระหว่างพิธีเปิดตัวหนังสือฯ ผู้แทนจากนิตยสาร CHINA REPORT กลุ่มบริษัทภาคเอกชนไทย และสมาคมมิตรภาพไทย-จีน ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสื่อ ส่วนผู้แทนจากสถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัยและศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านคลังสมอง

       นอกจากงานอันน่ายินดีวันนี้แล้ว นิตยสาร CHINA REPORT และ CHINA REPORT ASEAN จะร่วมกับองค์กรอีกหลายแห่งเตรียมจัดงานฟอรั่มความร่วมมือระหว่างสื่อจีน-อาเซียน ประจำปี 2019 และงานแลกเปลี่ยนในด้านอื่นๆอีกหลายงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนกว่า 2,000 ล้านคนใน 10 ประเทศอาเซียนและจีนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

       งานสัมมนาฯจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 'จีน-ไทยร่วมมือผลักดันสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันของเอเชีย' มีผู้แทนจากวงการสื่อและผู้เชี่ยวชาญของไทยและจีนราว 150 คนเข้าร่วมงาน ซึ่งผู้แทนจากไทยและจีนได้ให้คาชื่นชมอย่างสูงกับการจัดงานสัมมนาฯและความสาเร็จที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนระหว่างคลังสมอง

       รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ / อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / ดร.หวัง หลิงกุ้ย นักวิจัย รองประธาน คณะกรรมการบริหาร และเลขาธิการคลังสมองยุทธศาสตร์โลกแห่งชาติ สภาวิทยาศาสตร์สังคมจีน / ดร.ซ่ง จื้อหยง นักวิจัยและผู้อานวยการสถาบันเอเชีย-แอฟริกาศึกษา สถาบันเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน / และผู้เชี่ยวชาญจากไทยและจีนทั้งหมด 11 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนเจรจาลงลึกในรายละเอียดในหัวข้อ 'ความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกัน: จีน-ไทยร่วมใจพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง''ศึกษาและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน: บทบาทของคลังสมองในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับอาเซียน'และหัวข้ออื่นๆ จนกาเนิดความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อจีนและอาเซียน

     พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อานวยการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในนามของฝ่ายไทย กล่าวว่า “งานสัมมนาคลังสมองระดับสูงจีน-ไทยเป็นมาตรการสาคัญมาตรการหนึ่งที่กรมกิจการจัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน (CIPG) จัดตั้งแพลทฟอร์มการแลกเปลี่ยนคลังสมองระดับสูงระหว่างประเทศจีนกับต่างประเทศ เนื่องในโอกาสปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้านสื่อระหว่างจีน-อาเซียน.

     ซึ่ง CIPG พยายามส่งเสริมเสมอมาใน (1) การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย และคลังสมองระดับสูงนานาชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างคลังสมองและบุคลากรจากความร่วมมือระหว่างประเทศ (2) ส่งเสริมนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างคลังสมองนานาชาติ (3) ปฏิรูปและสร้างระบบการบริหารระดับสากล ตลอดจน (4) ขยายวงการการแลกเปลี่ยนระหว่างคลังสมองจีนกับสากล เพื่อเสนอแผนงานนวัตกรรมด้านการบริหารการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและนานาประเทศ”.

 

闻通稿 | Press Release

中泰高端智库对话会在泰成功举办

                สัมมนาคลังสมองระดับสูงจีน-ไทย ในหัวข้อ'จีน-ไทยร่วมมือผลักดันสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันของเอเชีย'พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

                314日,由中国外文局、中国驻泰国大使馆指导,当代中国与世界研究院、中国报道社、泰国国家研究院和泰中记者协会联合主办的中泰高端智库对话会在泰国曼谷成功举行。对话会以携手推动亚洲命运共同体建设为主题。近150名中泰两国主要媒体代表和专家学者参加,中泰双方对活动的举办和智库人士间的交流成果表示高度评价。

对话会上,泰国国家发展管理学院公共管理学院副院长阿查功旺普里蒂、泰国博仁大学传媒艺术学院院长高博吉功巴拉迪鹏帕尼、中国社科院国家全球战略智库副理事长兼秘书长王灵桂和商务部国际贸易经济合作研究院亚洲研究所所长宋志勇等11位中泰专家围绕合作与共赢:以中泰友好合作助推带一路互学与互鉴:智库在共创中国东盟友好交流新局面中的作用议题开展了热烈、深入的交流讨论,在激烈的思想交流碰撞中,涌现出了很多真知灼见。

查功旺普里蒂表示……高博吉功巴拉迪鹏帕尼认为……王灵桂深入阐述了……宋志勇分享了……

议题讨论结束后,中泰双方分别由一名代表对讨论成果进行总结发言,中方代表清华大学新闻与传播学院副院长史安斌在发言中表示……泰方代表泰中战略研究中心主任苏拉西纳唐上将表示……

据悉,中泰高端智库对话会是中国外文局组织搭建中外高端智库对话交流平台的重要举措,借助中国东盟媒体交流年这一契机,中国外文局将积极推进当代中国与世界研究院与国际高端智库间的交流合作,以国际合作实现智识互鉴,推动国际智库合作创新和全球治理体系改革和建设,扩大中国智库国际交流交往朋友圈为促进全球治理体系创新贡献智慧和方案。

 

คำกล่าว

ของนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

ในพิธีเปิดตัวหนังสือ 'คำสำคัญเพื่อความเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

.................................................................................

ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ท่านผู้แทนกรมการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศ

ท่านเลขาธิการศูนย์จีน - อาเซียน และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

      ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือ'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง' ในวันนี้

          ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมิตรประเทศที่มี ความใกล้ชิดกันมาช้านาน และยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศทั้งสองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมา สายสัมพันธ์อันยาวนาน มิตรภาพระหว่างประชาชน และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิด ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนพัฒนาไปอย่างแนบแน่นมาโดยตลอดในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีน ในทุกๆ ด้าน โดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านกิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตลอดมา

      การจัดพิมพ์หนังสือ 'คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน'โดยความร่วมมือของกรมกิจการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน สถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย สถาบันวิจัยการแปลแห่งประเทศจีน และศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ซึ่งให้ความสำคัญกับความหมายของภาษาและถ้อยคำที่นำมาใช้ตามยุคสมัยจาก อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต จะสร้างความเข้าใจอันดี และส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ตามยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ด้วย

      ดิฉันขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และขอให้มิตรภาพระหว่างสองประเทศ มีความยั่งยืน และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!