WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1.GBTCJA

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดเสวนาฯ'ผลกระทบเศรษฐกิจโลกและไทยจากการปรับตัวของ GDP จีน'

       เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ณ ห้องแพลทตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน พร้อมกรรมการฯจัดเสวนาหัวข้อ ‘ผลกระทบเศรษฐกิจโลกและไทย จากการปรับตัวขิงGDPจีนง

          โดยในช่วงเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความร่วมมือด้านคมนาคมไทย-จีน จุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

          นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 'ความสัมพันธ์จีน-ไทย ในมิติเศรษฐกิจที่ยั่งยืน' เสร็จจากการปาฐถาพิเศษ เป็นการเสวนา 'ผลกระทบเศรษฐกิจโลก และไทย จากการปรับตัวของ GDP จีน' โดยดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,ดร.จื้อกัง หลี่ ปธ.กรรมการบริหารธนาคารไอซีบีซี(ไทย),นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กก.ผจก.บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ(ประเทศไทย)และดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โดย มีนายภูวนารถ ณ สงขลา อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เป็นผู้ดำเนินรายการ ท่ามกลางสื่อมวลชนทั้งไทยและจีน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจมาร่วมรับฟังการเสวนาฯอย่างคึกคัก

          จากนั้นช่วงหัวค่ำ นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 มีสมาชิกผู้สื่อข่าวไทย-จีน มาร่วมรับฟังผลการดำเนินการกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมา.

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ'ความร่วมมือด้านคมนาคม ไทย - จีน จุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน' งานสมาคมผู้สื่อข่าวไทย - จีน

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 'ความร่วมมือด้านคมนาคม ไทย - จีน จุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน" งานสมาคมผู้สื่อข่าวไทย - จีน ซึ่งปัจจุบันไทยและจีนมีการเชื่อมโยงกัน ทั้งทางด้านถนน เส้นทาง R3A R8 R12 ทางน้ำที่ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และยังมีโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงร่วมกัน ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา (แบ่งเป็น 4 ช่วง) ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2566

สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่า GDP ของจีนและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกขณะนี้ ไม่มีผลต่อแผนการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยเนื่องจากรัฐบาลไทยมีแผนดำเนินการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง ภาคการส่งออกยังดี และมีโครงการ EEC ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่เพิ่มเติม โดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตบุคลากรเฉพาะด้านและการส่งเสริมทางด้านการศึกษา

 โดยมี เอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สมาชิกผู้สื่อข่าวประเทศไทย จีน นักวิชาการ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเข้าร่วมสัมมนา วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย - จีน จัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2562 ผลกระทบเศรษฐกิจโลกและไทย จากการปรับตัว ของ GDP จีน เพื่อให้ความรู้กับสมาชิก สื่อมวลชนไทย สื่อมวลชนจีนถึงแนวโน้มการลงทุนด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง ที่จะเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ภายใต้ปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ เช่น ด้านการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ในเดือนมีนาคม หรือ ค่า GDP ของจีนในปี 2561 ที่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 28 ปี และมีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางลดลง

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!