WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1.AAACCHINA26

โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ชี้แจงความก้าวหน้าความร่วมมือ'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'

       การประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วย'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง' ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในกรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 เมษายน ข้าพเจ้ายินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความร่วมมือ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’กับเพื่อนสื่อมวลชน

         นับตั้งแต่ความริเริ่ม 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 'หรือ 'Belt and Road Initiative'เสนอขึ้นมา ก็ได้รับความสนใจ และตอบรับในเชิงบวก ตลอดจนการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากสังคมโลก จนถึงขณะนี้จีนได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีมากกว่า 170 ฉบับกับมากกว่า 150 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ อาทิ มองโกเลีย รัสเซีย คาซัคสถาน กัมพูชาลาว สาธารณรัฐเช็ก ฮังการีฮังการี  บรูไน เป็นต้น จีนได้เสนอ ‘ความริเริ่มผลักดันความร่วมมือส่งเสริมการค้าไร้รอยต่อหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ซึ่ง 83 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมอย่างแข็งขัน จากปี 2556 ถึงปี 2561 บริษัทจีนลงทุนโดยตรงมากกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศต่างๆ ตามเส้นทางและทำโครงการเหมาก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาในประเทศต่างๆ กว่า 4 แสนล้านเหียญสหรัฐฯ จีนได้จัดทำโครงการทุนรัฐบาลจีน’ เส้นทางสายไหม’ และลงนามในข้อตกลงการรับรองวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาทกับ 24 ประเทศตามหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  จีนได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังการผลิตกับ 40 กว่าประเทศและลงนามในเอกสารความร่วมมือด้านการพัฒนาตลาดที่สามกับฝรั่งเศส  อิตาลี สเปนญี่ปุ่นและโปรตุเกส

       ด้วยความคิดริเริ่ม 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'คาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเส้นทางออกทะเลเป็นครั้งแรก เบลารุสมีอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เป็นของตัวเองเป็นครั้งแรก มัลดีฟส์ได้ทำให้ความฝันที่มีสะพานกลายเป็นจริง หลังจากเปิดดำเนินโครงการพลังงานหลายโครงการ ปัญหาการขาดแคลนพลังงานของปากิสถานได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ และรถไฟจีน – ลาวจะเปลี่ยนลาวจาก ‘ประเทศถูกปิดล้อม’ เป็น ‘ประเทศเชื่อมโยงทางบก’ ข้อเท็จจริงเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าโครงการ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ได้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

      อย่างไรก็ตาม มีสื่อบางสื่อเล่นวาทกรรม’กับดักหนี้สิน’ของจีนอยู่เสมอ ในประเด็นนี้ข้อเท็จจริงและตัวเลขเป็นข้อโต้แย้งที่ดีที่สุด

       รายงานประจำปี 2560 ของธนาคารกลางของศรีลังกาแสดงให้เห็นว่ายอดเงินกู้ของจีนคิดเป็นเพียง 10.6% ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดและ 61.5% ของเงินกู้ยืมจากจีนทั้งหมดเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยถูก ส่วนสินเชื่อจากญี่ปุ่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย  ธนาคารโลกและสินเชื่อจากตลาดทุนมีขนาดใหญ่กว่าของจีนคิดเป็น 12 %, 14%, 11% และ 39% ตามลำดับ หนี้สินจากจีนไม่ได้เป็นภาระที่สำคัญสำหรับหนี้ต่างประเทศของศรีลังกา โครงการจีนส่วนใหญ่เป็นโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศและการดำรงชีวิตของประชาชน เช่นท่าเรือและถนน ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการเร่งด่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของศรีลังกาและเป็นการเสนอโดยรัฐบาลทุกชุดบนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยซึ่งมีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างเพียงพอ

                ตามที่รัฐบาลปากีสถานระบุว่า 42%ของหนี้ระยะยาวของปากีสถานมาจากเงินกู้ยืมของสถาบันพหุภาคี เงินกู้ยืมของจีนคิดเป็นเพียง 10% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษที่เสนอโดยจีนไปยังปากีสถานอยู่ที่ประมาณ 2% ซึ่งต่ำกว่าเงินกู้ที่ประเทศตะวันตกให้แก่ปากีสถานอยู่มาก

     ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันที่ 12 เมษายนว่ารถไฟจีน-มาเลเซียซึ่งมีความยาวรวมจากเดิม 688 กม.ลดลง 40 กม.เหลือ 648 กม. และได้ยกเลิกสถานีบางสถานี ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ลดลงจาก 65,500 ล้านริงกิตเป็น 44,000 ล้านริงกิต ฝ่ายจีนเห็นว่าความร่วมมือไม่ควรมีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว ทั้งรัฐบาลและบริษัทเอกชนของจีนและมาเลเซียสามารถยึดหลักการของการเคารพซึ่งกันและกันและหารือเท่าเทียมกันเพื่อบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

     สิ่งที่เป็นความจริงประการหนึ่ง คือ นับตั้งแต่ความริเริ่ม ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ‘เสนอขึ้นมา ยังไม่มีประเทศใดเลยที่ตกอยู่ในกับดักหนี้สินหรือเพิ่มภาระหนี้สินเนื่องด้วยเข้าร่วมโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ในทางตรงกันข้าม ทุกประเทศที่เข้าร่วมในความริเริ่ม’หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’นั้น ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นวาทกรรม ‘กับดักหนี้’เป็นเรื่องเท็จ

       ข้าพเจ้าอยากจะเน้นสองข้อ ซึ่งข้อแรก ประเทศใดประเทศหนึ่งย่อมมีสิทธิในการพัฒนาและมีสิทธิในการพัฒนาผ่านการจัดหาเงินทุน ในกระบวนการนี้ ประเทศผู้ให้กู้ ประเทศผู้ขอกู้และบริษัทที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการจำเป็นต้องเสริมสร้างวินัยในตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง สื่อสามารถกำกับดูแล สร้างกระแส ‘กับดักหนี้’แต่เพียงอย่างเดียวจะเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ

       ข้อที่สอง ความคิดริเริ่ม 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'เป็นความริเริ่มที่เปิดกว้างและยอมรับต่างความคิด ตราบใดที่ประเทศใดประสงค์ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ ‘หนึงแถบหนึ่งเส้นทาง’ เรายินดีต้อนรับอยู่เสมอ ในการก่อสร้างโครงการ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’การประสานนโยบายและการเชื่อมโยง กติกา มาตรฐาน เรายินดีที่จะดำเนินการความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ในระดับทวิภาคี ไตรภาคีหรือพหุภาคี


3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!