WORLD7

SME720 x 100tqm720

1AB4TCJA

การประกวดหนังสั้น 'สะพานสู่ภาษาจีน' ปี2020

🚩ที่มา

       ในปี พ. ศ. 2563 เป็นปีที่ประเทศไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตครบรอบ 45 ปี และเป็นปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาภาษาจีนครบ 40 ปี เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ ‘จีนไทยดั่งญาติมิตร’ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพอันงดงามของประชาชนชาวไทยและชาวจีน  ส่งเสริมให้ประชาชนจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จึงมีแผนงานจัดการแข่งขันหนังสั้น สะพานสู่ภาษาจีน' ของประเทศไทยขึ้น

 

🚩ผู้ดำเนินการจัดการ

        ผู้จัดงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ       

       ผู้ประสานงาน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน สมาคมครูจีน (ประเทศไทย) เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน คลับสะพานสู่ภาษาจีน ประจำกรุงเทพมหานคร

       ผู้สนับสนุน บริษัทไชน่าโมบายล์ บริษัทเถิงต๋าทัวร์กรุ๊ป จำกัด มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

🚩หัวข้อการแข่งขัน

中泰手足情

ไทยจีนสัมพันธ์แน่นแฟ้น

 

🚩ระยะเวลาการส่งผลงาน

วันที่ 30 กันยายน - วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

🚩ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ไม่จำกัดสัญชาติ อายุและภาษา

 

🚩รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

       1.มิตรภาพไทยจีนในสายตาของฉัน เรื่องราวที่แสดงถึงมิตรภาพอันดีของไทย-จีนในมุมมองของประชาชนทั้งสองประเทศ ตัวอย่างเช่น เรื่องราวของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงศึกษาภาษาจีน เรื่องราวมิตรภาพของไทยและจีนเป็นต้น

      2.การสัมผัสถึงวัฒนธรรมไทยและจีน จากมุมมองของประชาชนชาวไทยและชาวจีนที่มีต่อวัฒนธรรมที่เหมือนและแตกต่างของทั้งสองประเทศ ทั้งทางด้านประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางด้านอาหาร ภาพยนตร์บันเทิงเป็นต้น

      3.ความคาดหวังต่อมิตรภาพไทยจีนคำพูดหรือความคาดหวังในอนาคตของประชาชนชาวไทยและจีนที่มีต่อมิตรภาพของสองทั้งประเทศ

      4.จีนไทยร่วมต้านโรคร้าย มุมมองของประชาชนชาวไทยและชาวจีนที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการร่วมมือฟันฝ่าโรคร้ายของทั้งสองประเทศ

      5.เรื่องการเรียนภาษาจีนมุมมองของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนภาษาจีน

 

🚩ข้อกำหนดการรวบรวมผลงาน

        ต้องมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ 'ไทยจีนสัมพันธ์แน่นแฟ้น' เนื้อหาจะต้องไปในทางที่ดี ไม่ขัดต่อกฎหมายข้อกำหนดของทั้งสองประเทศ ไม่ขัดต่อจริยธรรมขั้นพื้นฐาน และไม่ปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองที่อ่อนไหว

      ผลงานการสร้างสรรค์ของผู้เข้าแข่งขัน กำหนดระยะเวลาความยาวตั้งแต่ 20 วินาทีจนถึง 5 นาที รูปแบบของไฟล์ได้แก่ MP4, MOV, AVI

      ความละเอียดของไฟล์ ต้องไม่ต่ำกว่า 720 * 1280 ภาพต้องนิ่ง ไม่มีการสั่นไหวที่มีผลรับรู้ สนับสนุนให้มีการเติมคำบรรยาย (ภาษาจีนตัวย่อหรือภาษาไทย) ถ่ายในแนวนอนด้วยสัดส่วน 16 :9 ถ่ายในแนวตั้งด้วยสัดส่วน 9 : 16

     ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีคำอธิบายเกี่ยวกับผลงาน รวมทั้งแสดงชื่อนามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผลงาน ช่วงเวลาในการถ่ายทำ สถานที่ในการถ่ายทำรวมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาสั้นๆ

 

🚩ข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์

                ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  มิได้ละเมิดสิทธิของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทั้งทางด้านสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ตราสินค้า หรือสิทธิทางความรู้ของผู้อื่น ลิขสิทธิ์ของผลงานของผู้ชนะและผู้เข้ารอบจะตกเป็นของผู้ดำเนินการจัดการ โดยผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันมีสิทธิในการนำผลงานไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ (รวมถึงทางด้านอิเล็กทรอนิกส์) รวมทั้งสิทธิในการจัดแสดง โดยอำนาจในการตีความขั้นสุดท้ายเป็นของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 

🚩รางวัล

1.รางวัลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1   รางวัล

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวนสอง 2 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 3 รางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล

2.รางวัลเฉพาะด้าน

รางวัลเรื่องราวยอดเยี่ยมจำนวน 1 รางวัล

รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

รางวัลขวัญใจชาวเน็ต จำนวน1 รางวัล

รางวัลกลุ่มยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล

 

🚩วิธีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันครั้งนี้จะรวบรวมผลงานออนไลน์ สามารถส่งผลงานหรือแชร์ลิงค์ google driveไปยังอีเมล์ baodaotaiguo@hanbanthai.org

ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อหนังสั้น-ชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน-หน่อยงานหรือสถานศึกษา'

 

🚩ช่องทางติดต่อ

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหรือหน่วยงานสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มประสานงาน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากคณะจัดงาน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!