WORLD7

sme624x100 giftqm720

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูทในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

CEIS จับมือ TCC พาผู้ประกอบการไทย-จีน คว้าโอกาสจากหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง

      (12 ธ.ค.) สำนักบริการข้อมูลทางเศรษฐกิจแห่งประเทศจีน (CEIS) และศูนย์บริการธุรกิจไทย-จีน (TCC Business Center) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ณ การประชุมผู้ประกอบการโป๋อ๋าว (Boao Forum for Entrepreneurs) ปี 2017 โดยมีเป้าหมายจัดสรรบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวด้านการลงทุนและการค้าแก่ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวจีน

       นายสีว์ อี้ว์จ่าง ประธานซีอีไอเอส และนายเฉิน เจิ้นจื้อ (จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี) ประธานทีซีซี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวในฐานะตัวแทนของแต่ละฝ่าย โดยภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ ซีอีไอเอสและทีซีซีจะดำเนินงานแบบครบวงจรในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การทำงานร่วมกันของกลุ่มบริษัท และการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

      นอกจากนั้นข้อตกลงฯ ยังครอบคลุมการให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวแก่องค์กรและผู้ประกอบการชาวจีน ที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจภายในประเทศไทย โดยในทางกลับกันก็ให้บริการฯ แก่องค์กรและผู้ประกอบการชาวไทย ที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศจีนด้วย

สีว์กล่าวว่าความร่วมมือกับทีซีซีนับเป็นการทำงานเชิงรูปธรรมของซีอีไอเอส เพื่อผลักดันโครงการก่อสร้างหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง การให้บริการแก่ผู้ประกอบการชาวจีนที่ทำธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการดึงดูดผู้ประกอบการชาวต่างชาติ โดยทั้งสองฝ่ายจะช่วยกันขยับขยายช่องทางการลงทุนของจีนในไทยและการลงทุนของไทยในจีน

      การติดต่อทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ไทย ได้ก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นหลังโครงการก่อสร้างหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง มีความคืบหน้าอย่างมั่นคง แต่มูลค่าการลงทุนสะสมของจีนในไทยกลับอยู่เกิน 30,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้น ยังน้อยกว่าการลงทุนในไทยของญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และสิงคโปร์

สาเหตุสำคัญของกรณีดังกล่าวคือผู้ประกอบการชาวจีนยังขาดความรู้เกี่ยวกับนโยบาย สภาพแวดล้อม และโอกาสทางการลงทุนของไทย โดยเฉิน เจิ้นจื้อ เสริมว่าขั้นตอนการตรวจสอบและการอนุมัติอันซับซ้อนของไทยยังทำให้ผู้ประกอบการชาวจีนที่ตั้งใจมาลงทุนในไทยเกิดเปลี่ยนใจอีกด้วย

       “ศูนย์บริการธุรกิจไทย-จีน ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางของจีน และจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ การค้า และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนไทย-จีน รวมถึงเชื่อมโยงแผนริเริ่มฯ เข้ากับไทยแลนด์ 4.0”

       เฉินเผยว่า ศูนย์ทีซีซีจะจัดส่งข้อมูลเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย ที่มีความน่าเชื่อถือ ตรงเวลา และเป็นรูปธรรม แก่ผู้ประกอบการชาวจีนผ่านซีอีไอเอส และจะปรับใช้ประโยชน์จากอิทธิพลทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทีซีซี ที่สั่งสมมานานกว่าศตวรรษ อำนวยความสะดวกสบายแก่การลงทุนในไทยของผู้ประกอบการชาวจีน

      สำหรับ สำนักข่าวซินหัวมีสมรรถภาพในการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเว็บไซต์ซินหัว ซิลก์ โรด (Xinhua Silk Road) ของซีอีไอเอส ที่จัดสรรบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวอย่างรอบด้านและครบวงจร ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 40 ประเทศตามแผนหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางในปัจจุบัน

       ทั้งนี้ การประชุมผู้ประกอบการโป๋อ๋าว ปี 2017 จัดโดยซีอีไอเอสและสำนักข่าวซินหัว ณ เมืองโป๋อ๋าว มณฑลไหหลำ ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. ภายใต้แนวคิด “ความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาอย่างสมประโยชน์ : หยิบยกโอกาสใหม่จากหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Cooperation and Win-win Solution: Seizing the New Opportunity of the Belt and Road) โดยการประชุมฯ ได้นำพารัฐบาล ผู้ประกอบการ และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐของจีนและต่างชาติ ตลอดจนผู้นำโลกธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ มาพบปะเจอกัน เพื่อแสวงหาโอกาสจากแผนริ่เริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง สู่จีนและโลก

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท
 
+2
 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!