WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaaABEM

บีเอ็มเอ็น ลงนามร่วมกับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ที่ สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที คลองเตย ครั้งแรกของการให้บริการนอกกระทรวง มอบความสะดวกสบายแก่ประชาชนยิ่งขึ้น

         บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (บีเอ็มเอ็น) จับมือ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามสัญญาให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ที่สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที คลองเตย เพื่อขยายการให้บริการด้านนิติกรณ์เอกสารนอกกระทรวงการต่างประเทศเป็นครั้งแรก มอบความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางมาได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว พร้อมรองรับปริมาณการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ นับเป็นอีกก้าวของการขยายการให้บริการประชาชนสู่พื้นที่สาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศ หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางในพื้นที่เดียวกันนี้เมื่อปี 2559 พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นี้ เป็นต้นไป

         นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า “ปัจจุบัน ความต้องการในการขอรับรองเอกสารเพื่อนำไปยื่นใช้ในต่างประเทศทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้บริการที่สำนักงานฯแต่ละครั้งอาจต้องใช้เวลานาน ทั้งจากปริมาณผู้ใช้บริการและจากการเดินทางที่ต้องประสบปัญหาจราจร กระทรวงการต่างประเทศและกรมการกงสุลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น จึงได้มีการลงนามร่วมกับบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ บีเอ็มเอ็น เพื่อใช้พื้นที่บริเวณเมโทร มอลล์ ภายในสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที คลองเตย เพื่อจัดตั้งสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ของกรมการกงสุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการให้บริการรับรองเอกสารแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงฯ ที่มุ่งขยายงานบริการของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศในหน่วยงานต่าง ๆ ไปยังพื้นที่ที่มีความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน รวมทั้งเป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ การลงทะเบียนขอรับรองเอกสารออนไลน์ และระบบแจ้งเตือนคิวออนไลน์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ”

         นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือบีเอ็มเอ็น กล่าวว่า “บีเอ็มเอ็น มีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อีกวาระหนึ่งในการจัดตั้งสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ในพื้นที่ของระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สถานีคลองเตยแห่งนี้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ถือเป็นการสานต่อความสำเร็จหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ที่นี่เมื่อปี 2559 ซึ่งปัจจุบันสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้เฉลี่ยมากถึง 100,000 คนต่อปี บีเอ็มเอ็นมีความเชื่อมั่นว่าสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์แห่งใหม่นี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการรับรองเอกสารสำคัญได้สะดวกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งยังสามารถใช้บริการจากร้านค้าที่หลากหลาย ภายในพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานี ทั้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางออกไปนอกสถานที่ โดยบีเอ็มเอ็นตระหนักถึงภารกิจในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางสู่พื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น”

         สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที คลองเตย ให้บริการงานนิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร) แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะนำเอกสารไปยื่นใช้ในต่างประเทศใน 3 ประเภท ได้แก่ 1) การรับรองคำแปล (จากเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) 2) การรับรองลายมือชื่อบุคคล และ 3) การรับรองสำเนาเอกสารของทางราชการไทย ด้วยค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ ฉบับ/ตราประทับ โดยเปิดให้บริการประชาชนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 08:30 – 15:30 น.

         สามารถลงทะเบียนขอรับรองเอกสารแบบออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ http://e-legalization.mfa.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเข้าใช้บริการได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ โทร. 02-575-1058-60 หรือติดต่อ Call Center กรมการกงสุล โทร.02-572-8442 (24 ชม.)

BMN signs agreement with Department of Consular Affairs to open 1st Legalization Office at MRT Khlong Toei station

Bangkok Metro Networks Co., Ltd. (BMN) today signed an agreement with the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, allowing the latter to use space at its Khlong Toei MRT Station for the location of the first Legalization Office outside the Ministry’s premise. The office will provide the public with more convenient access to the legalization service and support increasing demand among Thais and foreigners. The opening of the Legalization Office here marks a new milestone for the Ministry in making it services more accessible to the general public, following the high success of the opening of another passport office at the same MRT Station in 2016.

         Mr.Chatri Archjananun, Director General of the Department of Consular Affairs, said, “The demand for legalization services for official documents has been increasingly significant among Thais and foreigners. As a result, people have to spend quite a lot of time at our Legalization Office at the Ministry’s premise, not to mention time spent on the road. To facilitate the public better, the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, agreed with BMN to set up a Legalization Office at the Khlong Toei MRT Station.

         “With this new office, we will be able to improve speed on legalization activities and efficiency in providing the service to those living in the inner Bangkok thanks to the well-connected electric train system,” said Mr. Archjananun.

         He added, “The opening of the Legalization Office bests addresses the Ministry’s mission to expand the access to our consular-related services to other areas to improve efficiency and public convenience. The office also uses the latest innovation and technologies, such as online registration for legalization and online queue alert, which we hope, will increase convenience for the people and increase their satisfaction towards our services and expectation.”

         Mr.Nattavut Trivisvavet, Managing Director of Bangkok Metro Networks Co., Ltd. (BMN), said, “BMN is proud to serve the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, once again. This public-private sector cooperation marks a new milestone after the successful establishment of the passport office back in 2016. Considering that the passport office currently serves 100,000 people per year on average, BMN is confident that the Legalization Office will increase convenience for the public to have access to efficient legalization service. At the same time, visitors can also enjoy shopping at the nearby shops, restaurants, drink kiosks and other shops without leaving the MRT Station. BMN continues our commitment to improving mass transit system to enhance people’s quality of life and ability to travel to different areas in Bangkok with more convenience, safety and speed.”

         The Legalization Office at the Khlong Toei MRT Station provides legalization services to Thais and foreigners who have to submit their document in other countries. Open from Monday to Friday from 08.30 Hrs. – 15.30 Hrs., the Legalization Office provides three major services including 1) Certifying translation (from Thai to English and vice versa); 2) Certifying signature; and 3) Certifying document issued by Thai government. The service fee is 200 Baht per document/seal stamp.

         To register online for the service, visit http://e-legalization.mfa.go.th. For more information, please contact the Legalization Division, Tel. 02-575-1058-60 or contact Call Center of the Department of Consular Affairs, at Tel. 02-572-8442 (24 hours)

 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!