WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaBkk

กทม.จับมือ เอชเอสบีซีเปิดโซนเด็กและเยาวชนในห้องสมุดฯ สวนลุมพินี

      กทม.เดินหน้านโยบาย'ห้องสมุดมีชีวิต' ดึง'เอชเอสบีซี'ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทย ยกเครื่องโซนเด็กและเยาวชนในห้องสมุดสวนลุมพินีให้เป็นอาคารรูปเต่าทองกลางสวนสาธารณะ พร้อมด้วยพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมหลากหลายให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนรู้

        พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย ร่วมทำพิธีเปิด’ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี’ พร้อมทั้งส่งต่อห้องสมุดฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

         พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี ภายใต้แนวคิด 'ห้องสมุดมีชีวิต' ซึ่งในเบื้องต้นได้พัฒนาพื้นที่โซนเด็กและเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทำให้เกิด ‘ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี’ ที่ทันสมัยและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เป็นโถงอาคารที่มีพื้นที่ดิน อาคารเป็นรูปเต่าทอง สีแดงสดใส ตั้งอยู่ใจกลางสวนลุมพินี เพื่อดึงดูดให้เด็กและเยาวชนเข้ามาอ่านหนังสือและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ

        “กรุงเทพมหานครขอขอบคุณธนาคารเอชเอสบีซีที่ได้เข้ามาพัฒนาห้องสมุดสวนลุมพินีแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน มีพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างเสริมสาธารณประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

      นายเคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย กล่าวว่า “ธนาคาร เอชเอสบีซี ในฐานะธนาคารชั้นนำระดับโลก และธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินกิจกรรมและให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มเอชเอสบีซีที่มุ่งเน้นด้านการช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาและทักษะอาชีพของเยาวชน การสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อองค์กรและผู้ประกอบการ และการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นปณิธานในการดำเนินธุรกิจของเอชเอสบีซีที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาคมโลก”

     “ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จและยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ และเพื่อฉลองครบรอบ 130 ปีการดำเนินธุรกิจของธนาคารเอชเอสบีซีในประเทศไทย ธนาคารฯ จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุง 'ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี' เพื่อให้เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้และพื้นที่อ่านหนังสือที่ทันสมัยและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยสร้างเป็นอาคารรูปเต่าทองสีแดงใจกลางสวนลุมพินี โดยนอกจากการพัฒนาปรับปรุงตัวอาคารให้สวยงามทันสมัยแล้ว ธนาคารยังจะร่วมกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนอีกด้วย อาทิ การสอนทักษะภาษาอังกฤษ การให้ความรู้เรื่องการออมเงิน การจัดกิจกรรม D.I.Y. หรือการนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นของที่ระลึก เป็นต้น” นายเคลวิน กล่าว                                        

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

   1. ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย

         เอชเอสบีซีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสำนักงานให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2431 ธนาคารเอชเอสบีซีเปิดให้บริการด้านการเงินและการธนาคาร ทั้งบริการด้านเงินฝาก สินเชื่อธุรกิจ พาณิชย์ธนกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน บริการด้านบริหารเงินและตลาดทุน บริการหลักทรัพย์ บริการการค้าและเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ และบริการด้านการชำระเงินและบริหารเงินสดแก่ลูกค้าประเภทองค์กร

2.   เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

       เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มเอชเอสบีซี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กลุ่มเอชเอสบีซีให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยเครือข่ายสาขาประมาณ 3,800 แห่งใน 66 ประเทศและเขตปกครองทั้งในยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ เอชเอสบีซี เป็นสถาบันผู้ให้บริการด้านการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีสินทรัพย์รวม 2,603 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!