WORLD7

SME720 x 100tqm720

1.AAA A กรุงเทพเมืองสีเขียว

กทม.- ปตท. รวมพลังภาคีเครือข่าย 'ปลูกเพื่อเปลี่ยน' สู่'กรุงเทพเมืองสีเขียว'

    พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์'โครงการ Green Bangkok 2030' เพื่อผลักดันสู่กรุงเทพสีเขียว โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร

      ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรุงเทพมหานคร จึงขยายผลของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยร่วมกับ ปตท. และภาคีเครือข่าย We Park และ Big Trees ประกาศเจตนารมณ์เพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่เมืองสีเขียว ภายใต้การดำเนินโครงการ Green Bangkok 2030 เพิ่มพื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมืองให้มากขึ้น และเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย คือ (1) ระยะการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ไม่เกิน 400 เมตร 50 % หรือระยะเดิน 5 นาที (2) อัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร เพิ่มจากปัจจุบัน 6.9 ตารางเมตรต่อคน เป็น 10 ตารางเมตรต่อคน (3) พื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมือง เพิ่มจากปัจจุบันร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

      ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เสนอพื้นที่นำร่องโครงการ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ (1) สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง พื้นที่ 18 ไร่ (2) สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) เขตบางขุนเทียน พื้นที่ 37 ไร่ (3) สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ พื้นที่ 10 ไร่ (4) สวนสันติพร เขตพระนคร พื้นที่ 2.5 ไร่ (5) สวนชุมชนเขตบางรัก พื้นที่ 0.5 ไร่ (6) สวนภายในซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร พื้นที่ 3 ไร่ (7) พื้นที่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตลาดกระบัง พื้นที่ 20 ไร่ (8) พื้นที่สีเขียวภายใน ปตท. สำนักงานใหญ่ (ถนนวิภาวดี) เขตจตุจักร (9) ภูมิทัศน์ทางเท้าริมถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร (10) พื้นที่ใต้ทางด่วนศรีรัช – วงแหวนรอบนอก (บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน) เขตบางซื่อ (11) พื้นที่ใต้ทางด่วนฉลองรัช (บริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 2) เขตคลองเตย

      โดยพื้นที่นำร่องลำดับที่ 1 – 7 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในปี 2563 ส่วนในลำดับที่ 8 – 11 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในระหว่างปี 2564 และ 2565 และหากประชาชนท่านใดมีความประสงค์นำพื้นที่ของตนเองเข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอราวัณแบงค็อก หรือที่ แฟนเพจ Green Bangkok 2030

          สำหรับ กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ จัดให้มีการเสวนา แนวทางการดำเนินโครงการฯ ภายใต้ 3 ประเด็น ได้แก่ เปลี่ยน “ฉัน” เปลี่ยน 'เรา' และ เปลี่ยน; เมือง;โดย นายอเล็กซ์ เรนเดลล์ นายจุลพร นันทพานิช นายธนญชัย ศรศรีวิชัย และผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รวมทั้งกิจกรรมความสนุกอื่นๆ อาทิ กิจกรรมเวิร์คชอป ปลูกเพื่อ “ลูก” เลี้ยงลูกด้วยอาหารปลอดสารพิษ และการแสดงดนตรีจากศิลปินลุลา ศิลปินซีซันไฟฟ์ และนักแสดงที่มีชื่อเสียงตลอดทั้งวัน

     นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าด้วยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวพลิกฟื้นแปลงปลูกป่า FPT 49 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จากต้นประดู่ป่าทรงปลูก ซึ่งเป็นต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของ ปตท. ทำให้พื้นที่สภาพเขาหัวโล้น กลายเป็นผืนป่าบกที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในพื้นที่ซึ่งกลุ่ม ปตท. ชุมชนรอบพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันทำนุบำรุงและพัฒนาเป็นห้องสมุดธรรมชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ โดยปัจจุบันเปิดเส้นทางจักรยานเพื่อให้คนไทยเข้าถึงแรงบันดาลใจ รวมถึงได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและชื่นชมผืนป่าใต้ร่มพระบารมีแห่งนี้ 

   ซึ่งนอกเหนือจากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ปตท. ได้นำองค์ความรู้การปลูกป่ามาเป็นต้นแบบ ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ภายใต้กลยุทธ์จากป่าสู่เมือง โดยเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนระดับมหาวิทยาลัยผ่าน โครงการ “40 ปี ปตท. PLANT TOGETHER” ซึ่งร่วมกับ เจเอสแอล จัดประกวดสร้างพื้นที่สีเขียวใน 5 มหาวิทยาลัย เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว เกิดใจรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปยังได้รับแรงบันดาลใจดีๆ จากความคิดต้นแบบนี้ พร้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้าน สถานศึกษา และที่ทำงานต่อไป  

     และในวันนี้ ปตท. จึงขยายผลของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยได้ร่วมกับ กทม. และภาคีเครือข่าย We Park และ Big Trees ประกาศเจตนารมณ์เพื่อผลักดันกรุงเทพสู่เมืองสีเขียว ภายใต้การดำเนินโครงการ Green Bangkok 2030 และจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนประชาชนในเขตเมืองร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อม #ปลูกเพื่อเปลี่ยน แสดงพลังหัวใจสีเขียวเพื่อเมืองที่น่าอยู่ของเราทุกคนไปด้วยกัน

   “ปตท. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P)  อย่างสมดุล ได้แก่ การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นพลังสำคัญและฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนกรุงเทพสีเขียว และร่วมสร้างจิตสำนึกคนเมืองให้ช่วยกันลงมือเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปด้วยกันเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน” นายชาญศิลป์ กล่าวเพิ่มเติม

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!