WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaaพงศกร ขวัญเมือง

กรุงเทพมหานคร ประกาศเพิ่มเติม ให้ทุกร้าน ปิดบริการเวลา 24.00 น.-05.00 น.เริ่มหลังเที่ยงคืนนี้ 2 เม.ย. 63 ยังไม่ให้เปิดร้านมือถือ

      พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ว่า คณะกรรมการฯ 26 ท่าน ได้หารือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ ซึ่งจะมีการออกประกาศ กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 5 ในวันนี้ มีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ ให้ร้านทุกร้านในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงรถเข็นขายอาหารข้างทาง ต้องปิด ตั้งแต่เวลา 24.00 -05.00 น.

       ประกาศจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เริ่มตั้งแต่เวลา 24.00 น. (คืนนี้) และกรุงเทพมหานครจะร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งด่านตรวจทั่วกรุงเทพฯ ด้วย

      ในส่วนของวินจักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงคนส่งอาหารเดลิเวอรี่ของทุกกิจการ กรุงเทพมหานครจะออกข้อกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตาม สำหรับประเด็นที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้แนะนำเรื่องร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือให้อนุญาตเปิดได้นั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้เปิด โดยรายละเอียดของประกาศฯ โฆษกกรุงเทพมหานครจะไปแถลงร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

      กรณีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ไม่ใช่อำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นอำนาจของทางส่วนกลางที่จะเป็นผู้ประกาศ

       ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยในการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ ในวันนี้ (1 เม.ย.) ว่า ที่ประชุมมีมติออกประกาศฉบับที่ 5 โดยให้กำหนดเวลาเปิด-ปิดสถานที่ สำหรับการควบคุมเวลาเปิดจะแบ่งสถานที่หลักออกเป็น 2 สถานที่ โดยจะให้เปิดตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. ซึ่งทั้ง 2 สถานที่คือ 1.ร้านสะดวกซื้อ หรือลักษณะเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อ 2.ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม

      สำหรับ ประเภทแรก ร้านสะดวกซื้อ หรือลักษณะเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท หรือร้านโชว์ห่วย ให้เปิดตั้งแต่ 05.00-24.00 น. ไม่ว่าจะในห้าง หรือ นอกห้าง

       ส่วนประเภทที่สอง คือ ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอย จะกำหนดเวลาเปิด 05.00-24.00 น. คือ ร้านอาหารทุกประเภท ที่ขายอาหารเพียงอย่างเดียว เครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว หรือขายทั้งสองอย่าง

       ทั้งนี้ ทั้งสองส่วน เพื่อต้องการกำหนดช่วงเวลาเปิด เพื่อให้ช่วงเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะร้าน 24 ชั่วโมงได้มีเวลาทำความสะอาด ขอให้ร้านดังกล่าวทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด และถูกสุขลักษณะ อนามัย

      ในส่วนที่ให้ปิดเลย คือ สวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรัฐ หรือ เอกชน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ในหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น ซึงที่ผ่านมาได้อนุโลมให้เปิด แต่พบว่า สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น รวมถึงสวนสาธารณะบางแห่งยังสามารถรวมพลได้ ไม่ว่าจะเป็นนั่งกินข้าว พบปะ หรือการออกกำลังกาย กทม.จึงขอให้ปิดดำเนินการก่อนเป็นการชั่วคราว เป็นต้น

      ทั้งนี้ การประกาศทั้งหมดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายนนี้ อย่างไรก็ตาม กทม.เข้าใจว่า มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ และมีความไม่สะดวก แต่เราต้องการลดการรวมตัวให้ได้มากที่สุด ทำให้คนอยู่บ้านมากที่สุด และขอให้ความร่วมมือให้มากที่สุด

        “ขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำการเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด โดยจะร่วมกับรัฐบาลสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และอีกสิ่งที่จะให้คำมั่น คือ ทุกสถานที่ที่เราปิด จะประเมินตลอด หากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์บอกว่า สถานที่ดังกล่าวสามารถเปิดได้ และสถิติน้อยลงจะเปิดให้เร็วที่สุด ขอให้เข้าใจและร่วมมือดำเนินการตามมาตรการ”ร.ต.อ.พงศกร กล่าว

       ส่วนเรื่องงานทะเบียนของกทม. โดยจะต้องของดงานทะเบียนบางเรื่อง และขอจำกัดสิ่งที่จะให้บริการ โดยหลังจากนี้ กทม.จะให้บริการ 5 อย่าง ประกอบด้วย 1.การแจ้งการเกิด การตาย 2.การตรวจ คัด รับรองสำเนาทะเบียนราษฎร์ 3.การตรวจ คัด รับรองสำเนาทะเบียนบัตร 4.จดทะเบียนสมรส 5.การจดทะเบียนหย่า

       โดยทั้ง 5 บริการ จะให้บริการปกติในวันทำการเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ส่วนงานบริการอื่นจะงดให้บริการ และหยุดให้บริการในวันหยุดด้วย ยกเว้น การแจ้งเกิด และตายเท่านั้น หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะพิจารณาเป็นกรณีไปในการให้บริการทะเบียนเรื่องอื่นๆ

       สำหรับ กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ใช้บัตรประชาชนเก่าที่หมดอายุได้ถึง 31 กรกฎาคมนี้ ส่วนกรณีที่บัตรหาย ขอให้คัดสำเนาบัตรเก่า ได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้านมาใช้ก่อนชั่วคราว

       เรื่องตลาดภายใต้การดูแลของ กทม. หลังจากที่มีการประกาศปิดสถานที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กทม.เข้าใจว่ามีหลายท่านได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่าเช่าแผง ดังนั้น กทม. จึงพิจารณายกเว้นค่าแผง สำหรับผู้เช่าแผงค้า ผู้เช่าห้องสุขา และผู้เช่าที่จอดรถ ทั้ง 10 ตลาดที่กทม.ดูแล

      โดยตลาด 10 แห่ง ประกอบด้วย 1.ตลาดนัดเมืองมีน 2.ตลาดธนบุรี 3.ตลาดเทวราช 4.ตลาดประชานิเวศน์ 1 , 5.ตลาดหนอกจอก 6.ตลาดบางกะปิ 7.ตลาดพระวงเวียนเล็ก 8.ตลาดรัชดาภิเษก 9.ตลาดสิงหา 10.ตลาดราษฎร์บูรณะ โดยจะยกเว้นค่าเช่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นไปต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

      ด้านตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ กทม.ดูแล แต่ได้รับสัญญาเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยกทม.จะทำหนังไปถึง รฟท. ในการยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่า เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยคาดว่า รฟท. จะให้ความร่วมมือและให้มีการยกเว้นค่าเช่า

      ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า ส่วนกระแสข่าวว่า ผู้ว่ากทม. จะล็อคดาวน์ โดยไม่ให้คนออกจากบ้าน กทม.ไม่มีการพูดคุย เพราะประกาศดังกล่าวนั้นจะต้องคุยหารือกันในภาพใหญ่กับ ศอฉ. แต่สิ่งที่กทม.ดำเนินการตอนนี้คือ พยายามลดกิจกรรมนอกบ้าน และขอให้คำยืนยัน ยังไม่มีประกาศล็อคดาวน์ และไม่ใช่การปิดร้านสะดวกซื้อ แต่เป็นการขอความร่วมมือในการปิดสถานที่หรือกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเท่านั้น

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!