WORLD7

SME720 x 100tqm720

4393 กคช‘จุติ’ เปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด-19 เคหะชุมชนห้วยขวาง ภายใต้โครงการ พม. ‘เราไม่ทิ้งกัน’

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขับเคลื่อนโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ภายใต้แนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวางเพื่อเปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด-19 และมอบถุงยังชีพ พร้อมให้กำลังใจผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน ณ บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง

          นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงออกมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน โดยกำหนดแผนขับเคลื่อนโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ชุมชนปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” เพื่อเร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน อีกทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนในชุมชนกรุงเทพฯ 286 ชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ 91 ชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 195 ชุมชน

          สำหรับเคหะชุมชนห้วยขวาง เป็น 1 ในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติโดยมีผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 2 ราย พร้อมเฝ้าระวังดูอาการและกักตัว จำนวน 13 ราย ในเบื้องต้นการเคหะแห่งชาติได้ฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งนำสิ่งของและอาหารแห้งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไปมอบให้แก่ผู้อยู่อาศัยในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยของตนเอง อีกทั้งได้จัดตั้ง “ครัวกลาง” เป็นระยะเวลา 7 วัน ณ สนามกีฬาห้วยขวาง และศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 รวมถึงผู้ที่ตกงาน และผู้ที่ขาดแคลนอาหาร ฯลฯ ซึ่งเคหะชุมชนห้วยขวางเป็นพื้นที่เป้าหมายแรกที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลของตนเองและครอบครัวกับผู้ประสานงานชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ภายในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง และได้มอบถุงยังชีพจำนวน 250 ถุง มอบให้คนพิการกับผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคลังชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือให้กับผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และแจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมถึงการเคหะแห่งชาติได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้ประกอบอาชีพในชุมชนลงทะเบียนผ่าน Line : @nha.thailand หรือเว็บไซต์ http://covid.nha.co.th เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลที่มีมาตรการเยียวยาประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 


AO4393

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!