WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Display # 
Title Author Hits
หม่อมเต่า เผยกรณีสหรัฐฯ ตัดจีเอสพี ยืนยัน ไทยคุ้มครองสิทธิแรงงานทุกคนยึดหลักมาตรฐานสากล Written by admin 957
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป หนุนแรงงานสายผลิตเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง Written by ao 1724
ม.ร.ว.จัตุมงคล กำชับประกันสังคมดูแลผู้ตกงาน Written by admin 2007
กพร.คึกคัก ปี 63 เปิดคอร์สฝึกทักษะแรงงานทั่วประเทศ Written by admin 2020
ก.แรงงาน พร้อมช่วยลูกจ้างนิวเจนแอร์เวย์ส Written by admin 1915
กสร. ย้ำย้ายสถานประกอบกิจการต้องบอกลูกจ้างล่วงหน้า Written by admin 1919
ออมสิน จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งเป้าพัฒนา 5,000 ราย ได้ต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน Written by ao 2144
สปส. ดึงกลุ่มอาชีพเกษตรกร เข้าผู้ประกันตนมาตรา 40 รุกช่องทางสมัครผ่าน ธกส. Written by admin 1789
เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารฯ พบ 'หม่อมเต่า' หาแนวทางช่วยเหลือพนักงานธนาคาร จากกรณีการควบรวม ธ.ธนชาต กับ ธ.ทหารไทย   Written by admin 1843
ดีเดย์ เพิ่มค่าตอบแทนเกษียณอายุ/ค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เริ่มบังคับใช้ 27 ก.ย.62 Written by admin 1804

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!