WORLD7

sme624x100 giftqm720

Display # 
Title Author Hits
แรงงาน หารือร่วม ต่างด้าวทำ บัญชี สถาปนิก วิศวกร พร้อมนำกลับมาทบทวนใหม่ Written by Super User 2618
'จ๊อบไทย' เผย 3 สายงานสำคัญที่หุ่นยนต์ จะมาช่วยสนับสนุนการทำงานของมนุษย์พร้อมชี้ 3 ทักษะเด่นที่มนุษย์มีเหนือกว่าหุ่นยนต์ Written by Super User 2006
คอร์น เฟอร์รี่ เผยภาวะขาดแคลนแรงงานผู้มีทักษะในอนาคต อาจกระทบการเติบโตของธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกอย่างมหาศาล Written by Super User 5926
สคช. ร่วมมือแบบพหุภาคี กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) Written by Super User 1653
Labour Voices by LPN แนวทางความร่วมมือเอกชน-NGO จัดการแรงงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน Written by Super User 2820
รัฐบาลเผยมีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนกว่า 1.3 ล้านคน ดีเดย์ใช้อัตราค่าจ้างใหม่ทั่วประเทศวันนี้วันแรก Written by Super User 3171
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ทั่วประเทศแล้ว บังคับใช้ 1 เม.ย.นี้ Written by Super User 4457
'ยิปซัม ตราช้าง'ตอบสนองนโยบายภาครัฐ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้า ยกระดับความเป็นอยู่ช่างฝีมือแรงงานทั่วประเทศ Written by Super User 2303
ฟาร์มสัตว์ปีก ซีพีเอฟ ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท) เป็นบริษัทแรกของประเทศ Written by Super User 5865
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Written by Super User 2767

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!