WORLD7

sme624x100 giftqm720

Display # 
Title Author Hits
กรมฯ ฝีมือแรงงานร่วม 4 องค์กรรุกสร้างช่างอาชีพเทียบสากล Written by Super User 3706
มติบอร์ดคงค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. แรงงานวอนรัฐคุมราคาสินค้า Written by Super User 3165
บริษัทจัดหางานเผยญี่ปุ่นต้องการแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นรับท่องเที่ยวเพิ่ม Written by Super User 3791
สอท.เปิดโพลล์แรงงาน ฉุดความสามารถแข่งขัน ไทยรั้งท้ายอาเซียน Written by Super User 3648
ส.อ.ท. ผนึก กพร. พัฒนาทดสอบรับรองมาตรฐานแรงงาน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 44 สาขาอาชีพ Written by Super User 4239
แรงงานรัฐวิสาหกิจ เรียกร้องทบทวนขึ้นราคาแรงงานขึ้นต่ำจาก 300 บาท เป็น 320 บาทต่อวัน Written by Super User 3966
กัมพูชา-ลาวย้ายกลับประเทศ-หลังต่างชาติแห่เข้าไปลงทุน Written by Super User 4188
แรงงานไทยในบริบทใหม่เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน Written by Super User 4210
แรงงานไทยในบริบทใหม่การเรียนสายอาชีพเพื่อชาติ Written by Super User 3667
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเล็งไกล ปั้นผู้ทดสอบช่างเชื่อมใต้น้ำ Written by Super User 4806

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!