WORLD7

sme624x100 giftqm720

Display # 
Title Author Hits
สื่อเกาหลีเผยมีคนงานไทยผิด กม.ในประเทศร่วม 4 หมื่นคน Written by Super User 2492
ภาวะการทำงานประชากรไทย ม.ค. 58 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4.3 หมื่นคน Written by Super User 2666
ซัมซุงประกาศ 'ไม่ขึ้นเงินเดือน' ส่วนการผลิตในไทยทยอยย้ายไปเพื่อนบ้าน Written by Super User 2289
ครม. มีมติเห็นชอบตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา Written by Super User 2157
กรมการจัดหางาน แจ้งมติ ครม. เห็นชอบแนวทางการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล Written by Super User 2111
ก.แรงงานเร่งพิสูจน์สัญชาติลาว ส่งป้อนตลาดแรงงานไทย Written by Super User 3509
สหภาพแรงงานโตโยต้าเล็งเรียกร้องขึ้นค่าแรงให้พนักงานไม่ประจำในการประชุมเดือนหน้า Written by Super User 2760
สหพันธ์แรงงานโตโยต้าเตรียมเรียกร้องปรับเพิ่มค่าจ้าง 6,000 เยนต่อเดือน Written by Super User 2817
กรมฝีมือฯ รุกฝึกอาชีพทหาร/คนพิการยกระดับสู่สากล Written by Super User 3064
'ประยุทธ์'จี้ขึ้นทะเบียนเรือประมง แจงทยอยช่วยแรงงานไทยถูกจับ Written by Super User 3256

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!