WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaaEดร.มานะ โลหเตปานนทคอร์น เฟอร์รี่ คาดการณ์ปี 2562 ไทยมีอัตราเงินเดือนขึ้น 5.5%

                แต่อัตราเงินเฟ้อที่ 1.6% คาดว่าจะส่งผลให้อัตราการขึ้นเงินเดือนในไทยขึ้นเพียง 3.9%

                อัตราการขึ้นเงินเดือนของไทยอยู่ที่อันดับ 3 จาก 13 ประเทศในเอเชีย

                เอเชียจะมีอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยสูงขึ้น 2.6% ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

        ข้อมูลคาดการณ์เงินเดือนของ คอร์น เฟอร์รี่ (รหัสในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: KFY) ระบุว่า ลูกจ้างในประเทศไทยจะมีอัตราการขึ้นเงินเดือนในปี พ.ศ. 2562 ราว 5.5% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

        จากรายงานคาดการณ์เงินเดือนทั่วโลกปี 2562 ของคอร์น เฟอร์รี่ ชี้ประเทศไทยติดอันดับ 5 จาก 100 ประเทศ โดยคาดการณ์อัตราการขึ้นเงินเดือนที่ไม่รวมเงินเฟ้อ (real-salary) เท่ากับประเทศอาเซอร์ไบจานที่ 3.9% โดยคาดว่าอัตราการขึ้นเงินเดือนของยูเครน ตุรกี อินเดีย และเวียดนาม คาดว่าจะสูงกว่าไทย โดยอยู่ที่ 5.9%, 5.5%, 5.0% และ 4.8% ตามลำดับ

        ทั้งนี้ ทวีปเอเชียเป็นภูมิภาคที่คาดว่าจะมีการเติบโตของอัตราการขึ้นเงินเดือนที่ไม่รวมเงินเฟ้อสูงสุดของโลก โดยมีอัตราการเพิ่มค่าเงินเดือนจริงเมื่อปรับตามค่าเงินเฟ้อแล้วที่ 2.6% แต่ยังนับว่าลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 2.8% ส่วนในแถบยุโรปตะวันออกคาดว่าจะมีค่าเงินเดือนเพิ่มขึ้น 2.0% แถบยุโรปตะวันตกเพิ่มขึ้น 0.7% ภูมิภาคละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 1.3% ทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้น 0.9% ทวีปอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 0.6% ภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น 0.4% และภูมิภาคแปซิฟิกเพิ่มขึ้นที่ 0.3%

      สำหรับ เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ที่ผ่านมา ถือว่าเติบโตอย่างเข้มแข็งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2555 โดยมีการเติบโตของ GDP (Gross Domestic Product) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็น 4.5% ส่งผลให้มีอัตราการว่างงานต่ำเพียง 0.9% โดยปี 2562 คาดว่าไทยจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลงไปอยู่ที่ 4.3% โดยข้อมูลคาดการณ์เงินเดือนทั่วโลกปี 2562 ของคอร์น เฟอร์รี่ ระบุว่า หากพิจารณาเฉพาะในประเทศไทย อัตราการเพิ่มเงินเดือนจะยังอยู่ที่ 5.5% (ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา) อย่างไรก็ดี ค่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น (1.6%) จะทำให้ค่าเงินเดือนจริงลดลงมาอยู่ที่ 3.9% โดยลดจาก 4.5% ของปี 2561 ที่ผ่านมา

      ดร. มานะ โลหเตปานนท์ กรรมการผู้จัดการ คอร์น เฟอร์รี่ ประเทศไทย อธิบายว่า “อัตราการเพิ่มเงินเดือนซึ่งยังคงที่อาจเกิดจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งคาดว่าจะมีอัตราต่ำลง ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศจึงกำลังปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในปี 2562 ด้วยท่าทีที่ระมัดระวัง จากสัญญาณการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากสงครามการค้าที่อาจเกิดขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูง และการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อองค์กรต่าง ๆ เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและแสวงหาความสามารถใหม่ๆ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งทักษะหรือบุคลากรผู้มีความสามารถใหม่ ๆ กับการรักษาแรงงานในปัจจุบัน”

      ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารค่าตอบแทนของคอร์น เฟอร์รี่ แนะนำให้ใช้วิธีแบบบูรณาการเมื่อต้องพิจาณาการจ่ายค่าจ้าง “ในขณะที่ดัชนีเงินเฟ้อถูกใช้เป็นตัวแปรสำคัญในการตรวจสอบแนวโน้มการจ่ายค่าจ้างในตลาด เราจึงแนะนำว่า บริษัทต่าง ๆ ต้องมองให้เห็นถึงภาพรวมครอบคลุมยิ่งขึ้น ผ่านการกำหนดและสร้างความเห็นพ้องกันในเกณฑ์การพิจารณาถึงตัวผลักดันต้นทุน กลยุทธ์ธุรกิจ และสภาวะการค้าภายในประเทศ” เบนจามิน ฟรอสต์ ผู้จัดการทั่วไประหว่างประเทศ ฝ่ายการจ่ายค่าจ้าง คอร์น เฟอร์รี่ กล่าว “นอกจากนี้รูปแบบค่าตอบแทนต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและสภาวะการตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลง”

       มุมมองนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บ็อบ เวสเซลเคมเปอร์ หัวหน้างานระหว่างประเทศ ฝ่าย Rewards and Benefits Solutions คอร์น เฟอร์รี่ ซึ่งกล่าวเสริมว่า “เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก เราจึงเห็นได้ถึงการลดมูลค่าของค่าเงินเดือนจริงทั่วโลก แม้ร้อยละของการขึ้นหรือลดเงินเดือนจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่รับผิดชอบ อุตสาหกรรม ประเทศ และภูมิภาค แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ โดยเฉลี่ยแล้ว ลูกจ้างจะไม่ได้เห็นถึงการเพิ่มค่าเงินเดือนจริงเท่ากับที่เห็นในปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน”

เกี่ยวกับ การศึกษา

        ข้อมูลนี้นำมาจากฐานข้อมูลของคอร์น เฟอร์รี่ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีตำแหน่งมากกว่า 20 ล้านคนในองค์กร 25,000 แห่งในมากกว่า 110 ประเทศ การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์อัตราการเพิ่มเงินเดือนโดยเหล่าผู้ปฏิบัติงานชั้นนำระดับโลกในด้านทรัพยากรบุคคล โดยเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 2562 กับข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับการคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อในปี 2562 โดยบริษัท ดิ อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แบบอินเตอร์แอ็คทีฟซึ่งมีข้อมูลตัวเลข ตลอดจนแผนภาพอินโฟกราฟิกสำหรับดาวน์โหลดพร้อมข้อมูลตัวเลขของแต่ละประเทศ ได้ที่นี่ ข้อมูลสำหรับบรรณาธิการ: ข้อมูลค่าเฉลี่ยของทั่วโลกและของแต่ละภูมิภาค ไม่นับรวมประเทศอาร์เจนตินา เนื่องจากมีภาวะเงินเฟ้อที่สูงเฉพาะตัว

เกี่ยวกับคอร์น เฟอร์รี่

          คอร์น เฟอร์รี่ เป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาแก่องค์กรชั้นนำระดับโลก เราให้ความช่วยเหลือบรรดาบริษัทต่าง ๆ ในการออกแบบองค์กร ทั้งในแง่โครงสร้าง บทบาท และขอบเขตความรับผิดชอบ ตลอดจนรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน การพัฒนา และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่บุคลากร

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!