WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1นักบินโดรน

ก.แรงงาน ยกระดับทักษะนักบินโดรน ป้อนเกษตร 4.0

       ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับบุคลากรภาคการเกษตร ฝึกทักษะการใช้โดรน หนุนเกษตรกรสู่พัฒนาเป็นสมาร์ตฟาร์ม นำร่อง 3 จังหวัด ปทุมธานี นนทบุรีและนครปฐม เริ่มฝึกอบรมปลายเดือนสิงหาคม 2563

       นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 38.2 ล้านคน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนั้น เป็นแรงงานในภาคเกษตรมากถึง 13.5 ล้านคน หรือ 35% ของจำนวนแรงงานทั้งหมด สินค้าเกษตรที่ปลูกกันมาก เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ำมัน ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรไทยพยายามปรับเปลี่ยน และเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทุ่นแรง ลดเวลาการทำงานและเพิ่มผลผลิตสินค้าการเกษตร  เช่น การทำนา มีรถดำนา รถเกี่ยวข้าว เข้ามาใช้ กลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่อ้อย นำรถเกี่ยวอ้อยมาใช้ในการเก็บเกี่ยว เป็นต้น การทำงานในภาคการเกษตรนั้น ยังมีกระบวนงานอื่นเกี่ยวข้องอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการ ลดน้ำ ใส่ปุ่ย การฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืช การทำงานดังกล่าวสามารถนำเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาการใช้แรงงาน และลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง หรือระบบทางเดินหายใจ

     นายธวัช กล่าวต่อไปว่า กพร.จึงร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและการให้บริการสินค้าด้านเทคโนโลยีไฮดรอลิค นิวเมติกส์และออโตเมชั่น รวมถึงอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะฝีมือให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เพื่อสร้างนักบินโดรน หรือผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ป้อนสู่ภาคการเกษตร หวังปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรม ลดต้นทุนการผลิต หลักสูตรจะประกอบด้วย การบังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) การบำรุงรักษา การเปลี่ยนชิ้นส่วน การขนย้าย การเก็บรักษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำใบอนุญาตผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเดือนสิงหาคมนี้

       "โดรนเพื่อการเกษตร" เป็นเทคโนโลยีใหม่จะช่วยเสริมศักยภาพให้เกษตรกรของประเทศไทย ปรับสู่การเป็นสมาร์ตฟาร์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน อากาศยานไร้คนขับสำหรับภาคการเกษตร สามารถนำไปใช้กับการพ่นของเหลว เช่น ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร ปรับรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิมไปสู่การทำเกษตรแบบใหม่ (สมาร์ตฟาร์ม) ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการ ที่มีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ มีความแม่นยำสูง นำร่องฝึกอบรม 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 นนทบุรี กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 และนครปฐม กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 3 จังหวัด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!