WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1MEEC

ก.แรงงาน สร้างวิทยากรต้นแบบ เทรนเทคโนฯ ดัน EEC สู่ระดับโลก

       ก.แรงงาน ปั้นวิทยากรต้นแบบ มุ่งหวังเทรนเทคโนฯ ชั้นสูงให้แรงงาน ตั้งเป้า EEC สู่ย่านเศรษฐกิจระดับโลก

          นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาล ได้ตั้งเป้าหมายให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็น World-Class Economic Zone รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster โดยในระยะ 5 ปีแรก เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงมีความต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมาก ในรองรับการลงทุน และเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กพร. ขับเคลื่อน โครงการพัฒนาแรงงานเขตพิเศษภาคตะวันออก เพื่อผลิตแรงงานป้อนสู่เขต EEC

          นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดได้ดำเนินกิจกรรม พัฒนาวิทยากรต้นแบบ เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรฝึกของกพร. (ครูฝึก) และวิทยากรของภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถ  นำองค์ความรู้และทักษะไปถ่ายทอดและอบรมขยายผลให้แก่พนักงานสถานประกอบกิจการ แรงงานทั่วไป นักศึกษาระดับปวช. ปวส. มีกำหนดการฝึกอบรม 4 สาขา ได้แก่ (1) การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ (2) การใช้โปรแกรม CAD/CAM ชั้นสูงสำหรับงานกัด-กลึง (3) การใช้ PLC ในงานแมคคาทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทั้งสามหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง) และ (4) การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง) หลักสูตรเหล่านี้จะสามารถผลิตแรงงานฝีมือ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC  และทั่วประเทศ

    “เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี มีการฝึกอบรม สาขาการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ วิทยากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมและการควบคุมหุ่นยนต์ในการเชื่อม และสาขาการใช้โปรแกรม CAD/CAM ชั้นสูงสำหรับงานกัด-กลึง เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโปรแกรมกัด-กลึงด้วย HyperMILL การถ่ายทอดการกัด-กลึงงานด้วยเครื่องกัด-กลึง เป็นต้น โดยวิทยากรจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับแรงงานในแต่ละจังหวัดในรูปแบบคอร์สฝึกอบรม โดยเฉพาะจังหวัดในเขต EEC ฝึกอบรมมากเป็นพิเศษ” อธิบดีกพร. กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!