WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1 M สุชาติ

กรมการจัดหางาน แจ้ง กำหนดการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9

     กรมการจัดหางาน และสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea: HRD Korea) แจ้งข่าวดี ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point system) ครั้งที่ 9 สามารถเข้ารับการทดสอบได้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

      นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 กรมการจัดหางานได้มีประกาศเลื่อนการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยผู้เข้ารับการทดสอบ ณ สนามทดสอบกรุงเทพมหานคร ที่มีกำหนดสอบระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - 28 มกราคม 2564 และสนามทดสอบ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - 22 มกราคม 2564 ให้เลื่อนการทดสอบตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ไปจนถึง 31 มกราคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

     ล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น กรมการจัดหางาน และสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea: HRD Korea) จึงขอแจ้งวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ดังนี้

      1.สนามทดสอบกรุงเทพมหานคร ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 11 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กำหนดทดสอบระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2564 โดยแบ่งออกเป็นวันละ 4 รอบ รอบละ 30 คน

  1. สนามทดสอบจังหวัดอุดรธานี ณ อาคารพาณิชย์เลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กำหนดทดสอบระหว่างวันที่ 8 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งออกเป็นวันละ 4 รอบ รอบละ 45 คน

       “ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการทดสอบที่ทางสนามสอบกำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ได้ที่หน้าเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ https://www.doe.go.th/overseas และขอย้ำเตือนว่าหากพบผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน รวมถึงทำให้ไม่มีสิทธิสมัครทดสอบเป็นเวลา 3 ปี

        ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถแจ้งความประสงค์ในการเลื่อนการทดสอบ โดยการยื่นเอกสารหลักฐานแสดงที่พักอาศัยก่อนวัน และเวลาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ กับสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2245 9433 ตามวัน เวลาราชการ และผู้ที่สนใจทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) เพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 02-245-9429 02-245-6716 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน“อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!