WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

TISCO Saharatทิสโก้ ประเดิมปีใหม่! ออกทริกเกอร์ฟันด์ช๊อปของถูก ลงทุนกลุ่ม Healthcare สหรัฐฯ มองมีโอกาสปรับขึ้นรับนโยบาย Trump

     ทิสโก้ ออกทริกเกอร์ฟันด์ช้อนหุ้นกลุ่ม Healthcare ในสหรัฐฯ ประเดิมปีใหม่ ตั้งเป้าเลิกโครงการที่ 10.50 บาท/หน่วย ภายในเวลา 5 เดือน มองนักลงทุนกลับมา Bullish สหรัฐฯ หลัง Trump ชนะเลือกตั้ง ส่งผลหุ้นกลุ่ม Healthcare คลายความกังวล จึงมีโอกาสฟื้นตัว แนะควรจับจังหวะเข้าลงทุน IPO วันนี้ - 11 ม.ค. นี้

      นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co.,Ltd.) กล่าวว่า บลจ. ทิสโก้ยังคงมุ่งมั่นมองหาโอกาสในการจับจังหวะลงทุนสำหรับผู้ลงทุน ล่าสุด นโยบายของว่าที่ประธานาธิบดี Donald Trump และมีกระแสเงินลงทุนไหลเข้าลงทุน ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ บลจ. ทิสโก้จึงตัดสินใจออก “กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์ ทริกเกอร์5M#1” (TISCO US Healthcare Trigger 5M Fund 1: THCT5M1) ทริกเกอร์ฟันด์เพื่อลงทุนเฉพาะเจาะจงหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 10.50 บาท/หน่วย ภายในเวลา 5 เดือน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่หากกองทุนไม่ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการโดยที่เป้าหมายยังดำเนินต่อไป ซึ่งการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่ประมาณการหรือการรับประกันผลตอบแทนเมื่อเลิกกองทุนและเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันนี้ - 11ม.ค. นี้

     “เศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถฟื้นตัวกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่เราคาดว่านโยบายของ Trump จะส่งผลดีโดยตรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านการลดภาษี นโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การสนับสนุนการลงทุนและการจ้างงานในประเทศ ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นในกลุ่ม Healthcare ปรับตัวขึ้นช้ากว่าตลาด ถือเป็น sector ที่ค่อนข้าง Laggard โดยในช่วงปีที่ผ่านมาราคาหุ้นกลุ่ม Healthcare ปรับฐานลงมามาก จากนโยบายหาเสียงของ Hillary Clinton คู่แข่งคนสำคัญจากพรรค Democrat แต่ล่าสุดนักลงทุนเริ่มคลายความกังวล เมื่อ Trump ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี แต่หุ้นในกลุ่ม Healthcare ยังขึ้นมาไม่มากนัก เราจึงมองว่ามีความน่าสนใจ โดย Valuation อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับตลาด โดย Forward P/E ปี 2017 ของดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นดัชนีพื้นฐานอยู่ที่มากกว่า 17 เท่า ขณะที่ กลุ่ม Healthcare อยู่แค่เพียง 14.5 เท่า ทำให้คาดว่ามี Upside อีกพอสมควร ถือเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนหุ้นในกลุ่ม Healthcare” นายสาห์รัช กล่าว

    ทั้งนี้ 'กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์ ทริกเกอร์ 5M#1' จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund เป็นกองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!