WORLD7

sme624x100 giftqm720

1aaaAสพรรณ

สุพรรณ ผนึกพันธมิตรจัดงานเทศกาลดนตรี 360 องศา

     นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี เล็งเห็นถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ภายใต้โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

    ทั้งนี้ จึงเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้นำในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และเกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

      โดยงาน เทศกาลดนตรี 360 องศาจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้งานเทศกาลดนตรี 360 องศากลายเป็นงานประจำปีที่นักท่องเที่ยวต่างรอคอย และกลับมาเที่ยวซ้ำอีก ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่าง 15-17 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น กิจกรรม ชม ชิม ชิว แชะ การจัดแสดงพื้นบ้านของกลุ่มจังหวัด การจัดนิทรรศการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 รวมถึงการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้าน และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย

     สำหรับ สถานที่จัดงานในครั้งนี้ จังหวัดฯ ได้เลือกจัดงาน ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์สุพรรณบุรี พุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี รอบล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุนเขามียอดเขาสูงที่สุด ได้แก่ยอดเขาเทวดา สูง 1,123 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีป่าสนสองใบธรรมชาติที่สวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ประมาณ 198,422 ไร่ หรือ 317.48 ตารางกิโลเมตร โดยตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ รักวิวทิวทัศน์ภูเขาและพื้นป่าได้เป็นอย่างดี

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!