WORLD7

sme624x100 giftqm720

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) 'ความเชื่อมั่นครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น...แตะระดับสูงสุดในรอบ 22 เดือน รายจ่ายลด อาหารสดถูกลง แต่กลับกังวลเรื่องการมีงานทำ'

4802 200x300ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI)  'ความเชื่อมั่นครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น...แตะระดับสูงสุดในรอบ 22 เดือน รายจ่ายลด อาหารสดถูกลง แต่กลับกังวลเรื่องการมีงานทำ'
        ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) และดัชนีสะท้อนมุมมองคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 45.3 และ 45.3 ตามลำดับ สะท้อนความกังวลที่ลดลงของครัวเรือนต่อภาวะการครองชีพทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยในเดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนลดความกังวลในประเด็นเรื่องสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้า ค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน แต่กลับมีความกังวลมากขึ้นเรื่องภาวะการมีงานทำ
        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ความเชื่อมั่นของครัวเรือนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าจะยังทรงตัวใกล้เคียงกับในเดือนก.พ. 2560 แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้า โดยเฉพาะราคาอาหารสดที่มักจะมีราคาแพงขึ้นในช่วงฤดูร้อน รวมถึงติดตามสถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศที่จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของครัวเรือนในระยะข้างหน้า
 
 1DOWNLOAD
 
อ่านฉบับเต็ม
OO4802

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!