WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

P2P Lending โฉมใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อาจจะเห็นในปี 2560

4806 200x300P2P Lending โฉมใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อาจจะเห็นในปี 2560
        Peer to Peer Lending หรือ P2P lending ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตจากทางการ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบบใหม่จาก FinTech ที่ทุกคนในแวดวงการเงินล้วนจับตามอง เนื่องจาก P2P lending  เป็นตลาดกู้ยืมที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้กู้ และให้ผลตอบแทนสูงสำหรับผู้ลงทุน อีกทั้งยังเข้าถึงง่าย เนื่องจากแหล่งกู้ยืมตั้งอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ แม้ผลตอบแทนที่ดึงดูดใจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย จะเป็นจุดเด่นสำคัญของการให้สินเชื่อในรูปแบบ P2P Lending แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จุดเด่นดังกล่าวไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญเพียงลำพังสำหรับการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน เนื่องจากการจัดตั้งธุรกิจการเงินต้องการส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญอย่างน้อยอีก 3 ส่วน คือ 1. ความแข็งแกร่งของตัวกลางทางการเงินในการเผชิญกับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ 2. มีระบบประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ 3. ระบบจัดการกับหนี้เสียที่มีประสิทธิภาพ จึงจะเพียงพอให้ธุรกิจทางการเงินสามารถดำเนินไปได้ นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตของ P2P Lending ในไทยในระยะข้างหน้า น่าจะอยู่ที่การพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้กู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อให้สินเชื่อ (อาทิ มาตรฐานข้อมูลพฤติกรรมของผู้กู้สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยกู้) เพื่อจะช่วยเสริมความมั่นใจของนักลงทุน และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านเสถียรภาพในภาพรวมได้

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

OO4806

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!