WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ธุรกิจโรงแรมแข่งขันรุนแรงขึ้น คาดปี’60 รายได้ธุรกิจโรงแรมขยายตัวร้อยละ 3.7-5.5

593 250x250ธุรกิจโรงแรมแข่งขันรุนแรงขึ้น คาดปี60 รายได้ธุรกิจโรงแรมขยายตัวร้อยละ 3.7-5.5

   แม้การแข่งขันในตลาดธุรกิจโรงแรมเป็นไปอย่างรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมในตลาดขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง แต่ยังมีการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งในรูปแบบการเข้าซื้อ/ควบรวมธุรกิจโรงแรมในตลาด และในรูปแบบการลงทุนก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ ทั้งนี้ การลงทุนก่อสร้างโรงแรมของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ น่าจะส่งผลให้การแข่งขันในเซ็กเมนต์โรงแรมระดับสามดาวลงมาในจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2560 ยังคงมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากในปี 2559 ประกอบกับแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดการจัดงานต่างๆ น่าจะช่วยเพิ่มรายได้จากการให้บริการสถานที่จัดงาน ส่งผลให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมน่าจะมีรายได้ 564,000-574,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.7-5.5 ชะลอลงจากปี 2559 ที่เติบโตร้อยละ 6.0 จากปีก่อนหน้า

OO593

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!