WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

การแถลงนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ สินค้าไทยตอบโจทย์เศรษฐกิจโฉมใหม่สหรัฐฯ

598 250x250การแถลงนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ โอกาสสินค้าไทยตอบโจทย์เศรษฐกิจโฉมใหม่ของสหรัฐฯ

   การแถลงนโยบายเศรษฐกิจต่อสภาคองเกรสครั้งแรกของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงฉายภาพกว้างของนโยบายเศรษฐกิจ โดยมีท่าทีผ่อนคลายแรงกดดันของการกีดกันทางการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งมาตรการต่างๆ ยังคงไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2560 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงยังคงคาดการณ์การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.3-2.5 มีมูลค่าการส่งออก 24,680-24,980 ล้านดอลลาร์ฯ และถ้าหากการส่งออกเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากเดือนมกราคมที่ขยายตัวร้อยละ 9.5 (YoY) ประกอบกับผลบวดของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เร่งตัวขึ้น มีโอกาสที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยอาจจะปรับเพิ่มประมาณการในระยะข้างหน้า สำหรับในระยะต่อไปยังต้องติดตามพลวัตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อบวกกับแนวทางการกีดกันทางการค้าที่มีต่อจีน เม็กซิโก และประเทศอื่นที่สหรัฐฯ เสียเปรียบทางเศรษฐกิจ อาจสร้างแรงกดดันต่อห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของไทย

OO598

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!