WORLD7

sme624x100 giftqm720

สงกรานต์คนกรุง ปี'60 คาดเม็ดเงินใช้จ่าย 23,000 ล้านบาท

611 250x250สงกรานต์คนกรุง ปี'60 คาดเม็ดเงินใช้จ่าย 23,000 ล้านบาท เทคนิคการตลาดที่โดนใจ ยังดึงกำลังซื้อผู้บริโภคได้

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 คนกรุงเทพฯ มีการจับจ่ายใช้สอยคิดเป็นเม็ดเงิน 23,000 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปีที่แล้ว อันเป็นผลจากคนกรุงฯ ยังคงกังวลในเรื่องของค่าครองชีพ นอกจากนี้ ความไม่สะดวกในการเดินทาง สภาพอากาศที่ร้อนและไม่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐเช่นเดียวกับปีก่อน จึงทำให้บรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อาจจะไม่คึกคักมากนัก ทั้งนี้ เม็ดเงินดังกล่าวแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์ (อาหารและเครื่องดื่ม) 8,800 ล้านบาท ค่าที่พัก/เดินทาง 5,800 ล้านบาท ช็อปปิ้ง 4,400 ล้านบาท ทำบุญไหว้พระ 2,000 ล้านบาท และกิจกรรมอื่นๆ 2,000 ล้านบาท สำหรับธุรกิจที่ตอบโจทย์แนวทางการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ยังมีโอกาสทำตลาดหรือเพิ่มยอดขายได้ในช่วงสงกรานต์นี้ อาทิ ค้าปลีกออนไลน์ บันเทิงออนไลน์ บริการจัดส่งอาหาร นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ได้อานิสงส์ในช่วงสงกรานต์อยู่แล้ว เช่น ร้านอาหารทั่วไป ค้าปลีก ปั๊มน้ำมัน/ แก๊ส ธุรกิจท่องเที่ยว ฯลฯ

OO611

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!