WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ผลโพลล์ชี้ คนกรุงเทพฯ ยังต้องการซื้อที่อยู่อาศัย

614 250x250ผลโพลล์ชี้ คนกรุงเทพฯ ยังต้องการซื้อที่อยู่อาศัย แต่มีข้อจำกัดด้านความสามารถในการซื้อ คาดจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้กลุ่มแนวราบ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังทรงตัว

      ผลสำรวจพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51 ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มีแผนซื้อที่อยู่อาศัยใน 1-2 ปีนี้ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยู่อาศัย พบว่า ร้อยละ 85 ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง ในขณะที่ อีกร้อยละ 15 ซื้อเพื่อเก็งกำไรและปล่อยเช่า โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ยังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากคนกรุงเทพฯ กลุ่มซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง แต่ผู้ซื้อก็ยังมีข้อจำกัดด้านความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ กลุ่มซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อเก็งกำไรและปล่อยเช่าอาจเผชิญความท้าทายในการขึ้นค่าเช่าและหาผู้เช่า

     สำหรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้ในกลุ่มคอนโดมิเนียมน่าจะหดตัว อย่างไรก็ดี จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้ในกลุ่มแนวราบน่าจะยังคงทรงตัว สอดคล้องกับภาพที่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หันมารุกขายโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในปี 2560

OO614

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!