WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

คาดตลาดนักท่องเที่ยวจีนกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังปี 2560 หนุนทั้งปีโต 5.0-7.5%

965 250x250คาดตลาดนักท่องเที่ยวจีนกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังปี 2560 หนุนทั้งปีโต 5.0-7.5%

        ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยกำลังอยู่ในภาวะของการปรับตัว ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยยังหดตัวลงร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือมีจำนวน 3.19 ล้านคน แต่ดีขึ้นจากในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 ที่หดตัวลงถึงร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 1.44 ล้านคน สำหรับทิศทางของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560 น่าจะทยอยกลับมาฟื้นตัวได้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า น่าจะมีโอกาสกลับมาเติบโตร้อยละ 5.0-7.5 เมื่อเทียบกับที่เติบโตร้อยละ 10.3 ในปี 2559 หรือมีจำนวนประมาณ 9.20-9.40 ล้านคน โดยในช่วงครึ่งหลังของปี จะมีฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนที่สำคัญ ได้แก่ ช่วงปิดภาคเรียนและช่วงวันชาติจีน และการเทียบจากฐานที่ต่ำในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ตลาดนักท่องเที่ยวจีนต่อจากนี้จะมีความท้าทายมากขึ้น ทั้งจากการแข่งขันในภาคท่องเที่ยวที่สูงระหว่างประเทศและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนไป

OO965

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!