WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

จีนส่งสัญญาณคุมเข้มเพิ่มเติม แม้ผลของมาตรการอาจจำกัด แต่มีประเด็นที่ต้องติดตาม

1610 250x250จีนส่งสัญญาณคุมเข้มเพิ่มเติม แม้ผลของมาตรการอาจจำกัด แต่มีประเด็นที่ต้องติดตาม

       ธนาคารกลางจีน หรือ PBoC ส่งสัญญาณคุมเข้มเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560 โดยประกาศขึ้นดอกเบี้ยในช่องทางที่ใช้ปล่อยสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงิน (ทั้งอัตราดอกเบี้ย Reverse repo OMOs และอัตราดอกเบี้ย SLF) ในกรอบประมาณ 0.10-0.35% โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว นับเป็นการส่งสัญญาณอย่างจริงจังกลับไปที่สถาบันการเงินให้เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยกู้ระหว่างกัน หลังจากที่การก่อหนี้ของภาคสถาบันการเงินยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งตอกย้ำว่า ?ประเด็นเชิงเสถียรภาพของระบบการเงินจีน? กำลังกลายเป็นโจทย์เฉพาะหน้าที่ PBoC ให้ความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ตลาดการเงินจีน และตลาดการเงินโลกในส่วนอื่นๆ (รวมถึงตลาดเงิน-ตลาดทุนของไทย) แทบไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับช่องทางดูแลสภาพคล่องของ PBoC ในรอบนี้ เพราะจุดสนใจของนักลงทุนและตลาดการเงินในระยะนี้ ยังคงเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการต่างประเทศของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่า หากจีนทยอยปรับเปลี่ยนท่าทีเชิงนโยบายการเงินมาเป็นคุมเข้มในส่วนอื่นๆ มากขึ้นในช่วงหลังจากนี้ ก็อาจจะมีผลทางอ้อมต่อ 'บรรยากาศ' ของตลาดเงินตลาดทุนในเอเชีย รวมทั้งไทย อย่างยากจะหลีกเลี่ยง
OO1610

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!