WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

คาดส่งออกไทยไป CLMV ปี'60 ขยายตัว 3.8% แตะ 23,000 ล้านดอลลาร์ฯ

1611 250x250คาดส่งออกไทยไป CLMV ปี'60 ขยายตัว 3.8% แตะ 23,000 ล้านดอลลาร์ฯ ... จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ฟื้นตัว
         เศรษฐกิจของ CLMV ยังคงเป็นดาวเด่นของอาเซียนที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 6.5 ในปี 2559 โดยแรงส่งหลักมาจากการลงทุนที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ยังเติบโตได้ดี อันสะท้อนถึงอุปสงค์สินค้าที่น่าจะยังอยู่ในระดับสูง และโมเมนตัมการขยายตัวยังดีต่อเนื่องในปี 2560 ที่คาดว่าขยายตัวได้ร้อยละ 6.8 หากแต่การส่งออกของไทยไป CLMV ในปี 2559 กลับไม่ได้สะท้อนภาพที่สดใส โดยหดตัวร้อยละ 0.1 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของไทยที่อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า การส่งออกจากไทยไป CLMV ปี 2560 น่าจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ในกรอบร้อยละ 3.3-4.3 (ค่ากลางร้อยละ 3.8) จากแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนในระยะข้างหน้า การพึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนทางด้านราคาสูง การออกไปลงทุนตั้งฐานการผลิตใน CLMV ของนักลงทุนไทย และการมีบทบาทมากขึ้นของประเทศอื่นในภูมิภาคในตลาด CLMV อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของการส่งออกของไทยไปยัง CLMV ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำต้องปรับตัวโดยเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมกับห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมใน CLMV รวมไปถึงเพิ่มการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อตอบโจทย์กำลังซื้อในเขตเมืองของ CLMV ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนชนชั้นกลางที่ขยายตัว
OO1611

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!