WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) รายจ่ายเพิ่มมากกว่ารายได้

1641 250x250ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) 'รายจ่ายเพิ่มมากกว่ารายได้ กดดันความเชื่อมั่นครัวเรือนลดลงเป็นเดือนที่ 2'
        ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 มาอยู่ที่ระดับ 44.0 ในเดือนม.ค. 2560 โดยครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นในประเด็นเรื่องสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้า ค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน ในขณะเดียวกัน ครัวเรือนมีความกังวลลดลงในประเด็นเรื่องรายได้และเงินออม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างแรงงานมีฝีมือของลูกจ้าง รวมถึงเป็นช่วงของการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและการรับเงินตอบแทนพิเศษ (Bonus) ของพนักงานประจำ  ในขณะที่ดัชนีสะท้อนมุมมองคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) พลิกกลับมาปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนที่ระดับ 44.5 ในเดือนม.ค. 2560 จ สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนเริ่มเป็นกังวลมากขึ้นต่อภาวะการครองชีพในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้า ค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน ซึ่งมุมมองที่มีความกังวลต่อภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอาจจะเป็นแรงกดดันต่อภาพการบริโภคภาคเอกชนในระยะข้างหน้า
        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ความเชื่อมั่นของครัวเรือนในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้าจะเริ่มกลับมาปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากผลจากปัจจัยทางฤดูกาลและปัจจัยชั่วคราวสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามในประเด็นเรื่องสถานการณ์ราคาสินค้า โดยเฉพาะราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่คาดว่าจะผันผวนตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
OO1641

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!