WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

สินเชื่อสุทธิเดือน ม.ค. 60 ชะลอตัวลงจากปัจจัยด้านการชำระคืนสินเชื่อ ขณะที่สินเชื่อใหม่ยังแผ่ว

3559 250x250สินเชื่อสุทธิเดือน ม.ค. 60 ชะลอตัวลงจากปัจจัยด้านการชำระคืนสินเชื่อ ขณะที่สินเชื่อใหม่ยังแผ่ว
     สินเชื่อสุทธิเดือนมกราคม 2560 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน 6.63 หมื่นล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการชำระคืนสินเชื่อจากทุกกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นปกติของเดือนแรกของปีหลังผ่านฤดูกาลใช้จ่ายในช่วงท้ายปี ขณะที่ ความต้องการสินเชื่อใหม่ในเดือนแรกของปี ยังไม่ปรากฏชัดเจน อย่างไรก็ดี สินเชื่อยังเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 1.12% (YoY) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนภาพรวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 ปรับตัวสูงขึ้นจากสิ้นปีก่อน 2.76 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) ตามเงินฝากภาครัฐที่ไหลเข้ามาพักไว้เพื่อรอการเบิกจ่ายเป็นหลัก สำหรับแนวโน้มสินเชื่อนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สินเชื่อในระบบธนาคารคงจะฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 เนื่องจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมหภาคที่ให้ภาพในทิศทางเดียวกัน ทำให้การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ระหว่างรอจังหวะ ขณะที่สินเชื่อรายย่อยยังอยู่ใต้แรงกดดันของภาวะหนี้ครัวเรือนสูง โอกาสการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อจึงต้องอาศัยปัจจัยพิเศษ อาทิ ภาระหนี้ครัวเรือนที่ลดลงจากการก่อหนี้ในโครงการรถคันแรก และมาตรการลงทุนของภาครัฐทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และงบสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มทยอยส่งผลที่ชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

OO3559

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!