WORLD7

sme624x100 giftqm720

การแถลงนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ ... โอกาสสินค้าไทยตอบโจทย์เศรษฐกิจโฉมใหม่ของสหรัฐฯ

3562 250x250การแถลงนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ ... โอกาสสินค้าไทยตอบโจทย์เศรษฐกิจโฉมใหม่ของสหรัฐฯ
      การแถลงนโยบายเศรษฐกิจต่อสภาคองเกรสครั้งแรกของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงฉายภาพกว้างของนโยบายเศรษฐกิจ โดยมีท่าทีผ่อนคลายแรงกดดันของการกีดกันทางการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งมาตรการต่างๆ ยังคงไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2560 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงยังคงคาดการณ์การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.3-2.5 มีมูลค่าการส่งออก 24,680-24,980 ล้านดอลลาร์ฯ และถ้าหากการส่งออกเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากเดือนมกราคมที่ขยายตัวร้อยละ 9.5 (YoY) ประกอบกับผลบวดของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เร่งตัวขึ้น มีโอกาสที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยอาจจะปรับเพิ่มประมาณการในระยะข้างหน้า สำหรับในระยะต่อไปยังต้องติดตามพลวัตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อบวกกับแนวทางการกีดกันทางการค้าที่มีต่อจีน เม็กซิโก และประเทศอื่นที่สหรัฐฯ เสียเปรียบทางเศรษฐกิจ อาจสร้างแรงกดดันต่อห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของไทย
 
 1DOWNLOAD
 
 

อ่านฉบับเต็ม
OO3563

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!